Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

O modernizacji Sił Zbrojnych RP z gen. W. Skrzypczakiem na „Pulaski Security Briefing”

Opublikowano: 14 kwietnia, 2014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

O modernizacji Sił Zbrojnych RP z gen. W. Skrzypczakiem na „Pulaski Security Briefing”

Opublikowano: 14 kwietnia, 2014

Tematem kolejnego spotkania z cyklu „Pulaski Security Briefings”, które odbyło się 10 kwietnia 2014 roku w siedzibie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, była modernizacja Sił Zbrojnych RP w kontekście rosyjsko–ukraińskiego sporu terytorialnego. Gościem honorowym Fundacji był b. wiceminister obrony narodowej, gen. broni Waldemar Skrzypczak. Udział w dyskusji wzięli m.in. eksperci Fundacji Pułaskiego, Polskiego Holdingu Obronnego, Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, a także przedstawiciele prasy specjalistycznej –  Polski Zbrojnej, portalu Defence24 oraz Dziennika Zbrojnego.

Obecni na spotkaniu eksperci omawiali szczegóły techniczne kluczowych dla obronności RP projektów modernizacji armii, w tym zagadnień priorytetowych, jak np. budowa systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Tarcza Polski”. Uczestnicy podkreślili, że obecny Plan Modernizacji Technicznej na lata 2013-2022 w należyty sposób ujmuje fundamentalne potrzeby Sił Zbrojnych, zwłaszcza w odniesieniu do trzech strategicznych projektów obronnych – „Wisła”, „Narew” i „Pilica”. Zważywszy na przebieg kariery wojskowej generała Skrzypczaka, w debacie nie mogło zabraknąć wątku wymiany sprzętu Wojsk Lądowych, a w szczególności – Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Pomimo burzliwej dyskusji, gościom Fundacji nie udało się osiągnąć konsensusu w sprawie projektu wozu wsparcia bezpośredniego (WWB), maszyny o masie do 40 ton, która umożliwiłaby zastąpienie eksploatowanych w wojsku polskim, wysłużonych radzieckich czołgów T-72. W trakcie debaty szczególne emocje wywołała kwestia pozyskania nowych śmigłowców dla wszystkich rodzajów wojsk, a także ogłoszona przez wiceministra Czesława Mroczka decyzja o rezygnacji z pozyskania okrętów podwodnych uzbrojonych w rakiety manewrujące. Zdaniem części gości wykreślenie tego zapisu z wymagań operacyjnych stawia pod znakiem zapytania cały przetarg na OP, ponieważ Polski nie stać na zakup okrętów pozbawionych potencjału odstraszania.

Podczas debaty omawiano przede wszystkim kwestie technologiczne, jednakże  pojawił się również wątek potencjalnej współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej a niezależnymi instytucjami badawczymi. Goście Fundacji wyrazili pełną aprobatę dla koncepcji zaangażowania organizacji pozarządowych w działalność doradczą. Eksperci podkreślili, że organizacje takie jak think-tanki powinny być w większym stopniu uwzględniane w procesach decyzyjnych MON. Zacieśnienie współpracy między ośrodkami analitycznymi a decydentami przyczyniłoby się do znaczącej poprawy efektywności wydatkowanych przez MON środków budżetowych.

Oprac. Rafał Lipka

Tematem kolejnego spotkania z cyklu „Pulaski Security Briefings”, które odbyło się 10 kwietnia 2014 roku w siedzibie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, była modernizacja Sił Zbrojnych RP w kontekście rosyjsko–ukraińskiego sporu terytorialnego. Gościem honorowym Fundacji był b. wiceminister obrony narodowej, gen. broni Waldemar Skrzypczak. Udział w dyskusji wzięli m.in. eksperci Fundacji Pułaskiego, Polskiego Holdingu Obronnego, Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, a także przedstawiciele prasy specjalistycznej –  Polski Zbrojnej, portalu Defence24 oraz Dziennika Zbrojnego.

Obecni na spotkaniu eksperci omawiali szczegóły techniczne kluczowych dla obronności RP projektów modernizacji armii, w tym zagadnień priorytetowych, jak np. budowa systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Tarcza Polski”. Uczestnicy podkreślili, że obecny Plan Modernizacji Technicznej na lata 2013-2022 w należyty sposób ujmuje fundamentalne potrzeby Sił Zbrojnych, zwłaszcza w odniesieniu do trzech strategicznych projektów obronnych – „Wisła”, „Narew” i „Pilica”. Zważywszy na przebieg kariery wojskowej generała Skrzypczaka, w debacie nie mogło zabraknąć wątku wymiany sprzętu Wojsk Lądowych, a w szczególności – Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Pomimo burzliwej dyskusji, gościom Fundacji nie udało się osiągnąć konsensusu w sprawie projektu wozu wsparcia bezpośredniego (WWB), maszyny o masie do 40 ton, która umożliwiłaby zastąpienie eksploatowanych w wojsku polskim, wysłużonych radzieckich czołgów T-72. W trakcie debaty szczególne emocje wywołała kwestia pozyskania nowych śmigłowców dla wszystkich rodzajów wojsk, a także ogłoszona przez wiceministra Czesława Mroczka decyzja o rezygnacji z pozyskania okrętów podwodnych uzbrojonych w rakiety manewrujące. Zdaniem części gości wykreślenie tego zapisu z wymagań operacyjnych stawia pod znakiem zapytania cały przetarg na OP, ponieważ Polski nie stać na zakup okrętów pozbawionych potencjału odstraszania.

Podczas debaty omawiano przede wszystkim kwestie technologiczne, jednakże  pojawił się również wątek potencjalnej współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej a niezależnymi instytucjami badawczymi. Goście Fundacji wyrazili pełną aprobatę dla koncepcji zaangażowania organizacji pozarządowych w działalność doradczą. Eksperci podkreślili, że organizacje takie jak think-tanki powinny być w większym stopniu uwzględniane w procesach decyzyjnych MON. Zacieśnienie współpracy między ośrodkami analitycznymi a decydentami przyczyniłoby się do znaczącej poprawy efektywności wydatkowanych przez MON środków budżetowych.

Oprac. Rafał Lipka