Ocena budowy w Polsce terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego

Autor foto: Domena publiczna

Ocena budowy w Polsce terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego

Ocena budowy w Polsce terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego

28 listopada, 2010

Ocena budowy w Polsce terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego

Ocena budowy w Polsce terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego

Autor foto: Domena publiczna

Ocena budowy w Polsce terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego

Autor: ARKADIUSZ TOŚ

Opublikowano: 28 listopada, 2010

Nr 4 z listopada 2010 Autor: Arkadiusz Toś

Niniejszy Raport stanowi syntetyczną próbę oceny budowy terminala skroplonego gazu ziemnego (liquefied natural gas – LNG) w Polsce w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Analizie poddana zostanie przede wszystkim sama koncepcja dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski poprzez wykorzystanie terminala LNG, zaś lokalizacja terminala w Świnoujściu, będzie mieć w omawianiu problemu znaczenie drugorzędne.