Okręty podwodne strategicznym systemem – niemieckie doświadczenia w zakresie okrętów podwodnych

Okręty podwodne strategicznym systemem – niemieckie doświadczenia w zakresie okrętów podwodnych

Okręty podwodne w marynarce wojennej Niemiec są systemami o znaczeniu strategicznym – takie wnioski płyną z seminarium poświęconego niemieckim doświadczeniom w zakresie wykorzystywania okrętów podwodnych zorganizowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Seminarium otwiera cykl trzech spotkań na temat doświadczeń marynarek wojennych państw NATO i Unii Europejskiej wykorzystujących konwencjonalne okręty podwodne, w kontekście programu okrętu podwodnego nowego typu „Orka”. Kolejne spotkania poświęcone będą siłom podwodnym Francji i Szwecji.

„W mojej ocenie konieczność posiadania okrętów podwodnych nie powinna podlegać wątpliwościom” – zauważył jeden z wysokich rangą oficerów Marynarki Wojennej RP obecny na seminarium. Oficer podał w tym kontekście przykład konfliktu o Falklandy, gdzie jeden argentyński okręt podwodny szachował całą obecną w regionie Royal Navy. Podkreślił również, że Polska ma wyłączną strefę ekonomiczną o powierzchni 30 tys. km i musi mieć środki, aby jej bronić.

Część dyskusji poświęcona została także koncepcji wyposażeniu przyszłego okrętu podwodnego dla MW RP w pociski manewrujące. „Polska potrzebuje systemu odstraszania” stwierdził jeden z obecnych na seminarium wpływowych polityków. „Pociski manewrujące na okrętach podwodnych – zapewniłby nam zdolność głębokiego uderzenia na cele w głębi terytorium przeciwnika, zdolności takie ma tylko kilka państw na świecie” – dodał jeden z uczestników seminarium.

Większa część spotkania poświęcona została omówieniu doświadczeń Niemiec w zakresie okrętów podwodnych. Głównodowodzący komponentu okrętów podwodnych marynarki wojennej Niemiec Lars Johst przestawił w tym kontekście zdolności okrętów podwodnych U-212 wykorzystywanych przez niemiecką marynarkę wojenną i ich miejsce w systemie obronnym państwa. Swoje wnioski w kontekście Grecji przedstawił również Dimitros Angelopulos, b. dowódca na okręcie podwodnym marynarki greckiej, również wykorzystującej okręty podwodne o niemieckim rodowodzie.  Szczegóły techniczne okrętu U-212 oraz oferty niemieckiego TKMS w programie Orka zaprezentował z kolei Holger Isbrecht – b. główny inżynier na niemieckich okrętach podwodnych.

Triseminarium ma na celu prezentację rozwiązań technologicznych oraz doświadczeń marynarek wojennych państw NATO i Unii Europejskiej wykorzystujących konwencjonalne okręty podwodne. Każde seminarium poświęcone zostanie doświadczeniom i systemom stosowanym w państwach trzecich – marcowe dla marynarki wojennej Niemiec, kwietniowe dla marynarki wojennej Francji, majowe dla marynarki wojennej Szwecji. Oprócz prezentacji związywanych ze zdolnościami i wykorzystanymi technologiami poszczególnych systemów planowana jest dyskusja z udziałem ekspertów, wojskowych oraz przedstawicieli mediów i środowiska akademickiego. Po każdym seminarium przygotowany zostanie raport na temat danego rozwiązania w wersji jawnej oraz zastrzeżonej. Pierwszy opublikowany będzie na stronie internetowej Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, drugi przesłany do ośrodków państwowych, tj. Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP oraz Senatu RP.

Dzięki prezentacji doświadczeń oraz wykorzystywanych technologii planujemy uporządkować i usystematyzować dotychczasowe informacje, znajdujące się w obiegu zarówno wśród ekspertów jak i szerszej opinii publicznej. Spowoduje to wzrost świadomości społecznej związanej z nadciągającą wielomiliardową decyzją o zakupie okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP i tym samym stanowić będzie element kontroli społecznej nad wydatkami zbrojeniowymi. Systematyzacja rozwiązań technicznych i ich wydanie w formie raportu policy paper w wersjach jawnej (dla opinii publicznej) i poufnej wraz z rekomendacjami (dla władz i Sił Zbrojnych RP) będzie służyło także wsparciu merytorycznemu ośrodków decyzyjnych ze strony środowiska eksperckiego i organizacji pozarządowych.

Triseminarium otrzymało patronat honorowy ze strony Pana Michała Jacha, Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP oraz Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Seria trzech seminariów stanowić będzie element Road to WSF, która swój półmetek osiągnie w planowanej na przełom czerwca i lipca konferencji Balic Sea Security 2017 gdzie dokonana zostanie pełna prezentacja wyników Triseminarium.