Bez tytułu

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

O dezinformacji na marginesie Warsaw Security Forum

Opublikowano: 29 grudnia, 2018

Bez tytułu

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

O dezinformacji na marginesie Warsaw Security Forum

Opublikowano: 29 grudnia, 2018

Dyskusje na temat zagranicznej propagandy i dezinformacji pozostają – zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym obszarze transatlantyckim – w centrum debaty politycznej. W kontekście trwających kampanii dezinformacyjnych wymierzonych w demokratyczne społeczeństwa, National Endowment for Democracy – we współpracy z Beacon Project Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego (eng. International Republican Institute), Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji oraz Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego – zorganizował konferencję poświęconą wzmacnianiu sieciowej  reakcji wobec dezinformacji i jej przyczyn, zarówno na poziomie krajowym, jak i transatlantyckim. Konferencja była wydarzeniem towarzyszącym Warsaw Security Forum 2018.

Konferencja rozpoczęła się od panelu I zatytułowanego „Sieciowa reakcja na dezinformację”. Jego celem było dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w budowaniu politycznych i społeczno-obywatelskich sieci w celu odpowiedzi na problem dezinformacji i jego przyczyny. Panel prowadziła Brady Hills, specjalista ds. programu Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego. W tym panelu wzięli udział między innymi: Miriam Lexmann, dyrektor ds. programów regionalnych UE, Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego (projekt Beacon), Borislav Spasojevic, dyrektor programów regionalnych Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego, Mikael Tofvesson, zastępca kierownika wydziału (Koordynacja i Operacje) Szwedzkiej Agencji Interwencji Cywilnej i Nevile Bolt, dyrektor Centrum Komunikacji Strategicznych King’s na King’s College w Londynie.

Celem panelu II zatytułowanego „Badania, Analizy i Współpraca” było omówienie, w jaki sposób badania, działalność analityczna oraz działania organizacji pozarządowych i mediów, a także analiza regulacji prawnych mogą wspierać wysiłki podejmowane przez instytucje państwowe. Wśród jego  uczestników znaleźli się: Michał Potocki, redaktor naczelny gazety Dziennik Gazeta Prawna; Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl; Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Anna Kozłowska Słupek, I sekretarz Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Panel sesji poprowadził dr Adam Lelonek z Centrum Analiz Dezinformacji i Propagandy.

Podczas panelu Anna Kozłowska-Słupek podkreśliła, że ​​administracja publiczna nie może wpływać na organizacje pozarządowe w zakresie sposobów zwalczania dezinformacji, ale może wykorzystywać szkolenia i dotacje jako pozytywny bodziec. Z kolei Wojciech Jakubik stwierdził: „jako media ściśle współpracujemy z analitykami pracującymi w think tankach weryfikujących informacje”. Z drugiej strony jednak podkreślił, że: „administracja publiczna działa wolno w tym wymiarze”. Opinię tę podzielił inny przedstawiciel mediów – Michał Potocki, który powiedział, że „rządowe służby prasowe czasami wydają się działać raczej jak strażnicy chroniący oficjeli przed dziennikarzami”. Dodał również, że „blokowanie niektórych dziennikarzy również jest problematyczne”. Przedstawiciel strony rządowej Robert Kośla, w tym kontekście wskazał, że: „to wola jest konieczna do wzmocnienia współpracy między administracją publiczną, a mediami i organizacjami pozarządowymi. Bez niej żadne prawo ani przepisy nie pomogą”.

Panel III, zatytułowany „Komunikacja Strategiczna jako kluczowe narzędzie walki z dezinformacją”, miał na celu omówienie współczesnych wyzwań powodowanych dezinformacją oraz podzielenie się doświadczeniami rządu i podmiotów prywatnych w walce z fałszywymi informacjami, poprzez formułowanie komunikacji strategicznej. Zaproszeni eksperci próbowali doradzić, w jaki sposób instytucje i przedstawiciele administracji publicznej mogą korzystać z technologii, czerpiąc z tego korzyści oraz w jaki sposób za pośrednictwem mediów społecznościowych tworzyć skuteczną komunikację strategiczną. Celem panelu było także zainspirowanie przedstawicieli różnych interesariuszy do planowania komunikacji internetowej, a także do rozważenia, w jaki sposób ich działania wpływają na zaufanie publiczne do instytucji rządowych. W panelu prowadzonym przez Katarzynę Pisarską, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji uczestniczyli między innymi: Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Telewizji Biełsat; Beata Biały, była dyrektor ds. komunikacji społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej; Antoni Wierzejski,  ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych i Piotr Świtalski, rzecznik prasowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Piotr Świtalski podkreślił, że „to raczej same państwa członkowskie posiadają zasoby i narzędzia do przeciwdziałania dezinformacji niż UE jako całość”. Zadał także pytanie, „czy możemy używać botów do walki z innymi botami w mediach społecznościowych?”. Zaznaczył też że „jest to pytanie natury etycznej”. Antoni Wierzejski podkreślił, że „pomimo deklaracji, Polska nadal nie posiada komunikacji strategicznej na poziomie rządu”. Z kolei dyrektor Romaszewska-Guzy i Beata Biały opowiadały o swoich doświadczeniach związanych ze zwalczaniem dezinformacji w nieprzyjaznym środowisku, jakim jest Białoruś (przypadek Biełsatu).

Dyskusje na temat zagranicznej propagandy i dezinformacji pozostają – zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym obszarze transatlantyckim – w centrum debaty politycznej. W kontekście trwających kampanii dezinformacyjnych wymierzonych w demokratyczne społeczeństwa, National Endowment for Democracy – we współpracy z Beacon Project Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego (eng. International Republican Institute), Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji oraz Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego – zorganizował konferencję poświęconą wzmacnianiu sieciowej  reakcji wobec dezinformacji i jej przyczyn, zarówno na poziomie krajowym, jak i transatlantyckim. Konferencja była wydarzeniem towarzyszącym Warsaw Security Forum 2018.

Konferencja rozpoczęła się od panelu I zatytułowanego „Sieciowa reakcja na dezinformację”. Jego celem było dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w budowaniu politycznych i społeczno-obywatelskich sieci w celu odpowiedzi na problem dezinformacji i jego przyczyny. Panel prowadziła Brady Hills, specjalista ds. programu Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego. W tym panelu wzięli udział między innymi: Miriam Lexmann, dyrektor ds. programów regionalnych UE, Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego (projekt Beacon), Borislav Spasojevic, dyrektor programów regionalnych Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego, Mikael Tofvesson, zastępca kierownika wydziału (Koordynacja i Operacje) Szwedzkiej Agencji Interwencji Cywilnej i Nevile Bolt, dyrektor Centrum Komunikacji Strategicznych King’s na King’s College w Londynie.

Celem panelu II zatytułowanego „Badania, Analizy i Współpraca” było omówienie, w jaki sposób badania, działalność analityczna oraz działania organizacji pozarządowych i mediów, a także analiza regulacji prawnych mogą wspierać wysiłki podejmowane przez instytucje państwowe. Wśród jego  uczestników znaleźli się: Michał Potocki, redaktor naczelny gazety Dziennik Gazeta Prawna; Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl; Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Anna Kozłowska Słupek, I sekretarz Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Panel sesji poprowadził dr Adam Lelonek z Centrum Analiz Dezinformacji i Propagandy.

Podczas panelu Anna Kozłowska-Słupek podkreśliła, że ​​administracja publiczna nie może wpływać na organizacje pozarządowe w zakresie sposobów zwalczania dezinformacji, ale może wykorzystywać szkolenia i dotacje jako pozytywny bodziec. Z kolei Wojciech Jakubik stwierdził: „jako media ściśle współpracujemy z analitykami pracującymi w think tankach weryfikujących informacje”. Z drugiej strony jednak podkreślił, że: „administracja publiczna działa wolno w tym wymiarze”. Opinię tę podzielił inny przedstawiciel mediów – Michał Potocki, który powiedział, że „rządowe służby prasowe czasami wydają się działać raczej jak strażnicy chroniący oficjeli przed dziennikarzami”. Dodał również, że „blokowanie niektórych dziennikarzy również jest problematyczne”. Przedstawiciel strony rządowej Robert Kośla, w tym kontekście wskazał, że: „to wola jest konieczna do wzmocnienia współpracy między administracją publiczną, a mediami i organizacjami pozarządowymi. Bez niej żadne prawo ani przepisy nie pomogą”.

Panel III, zatytułowany „Komunikacja Strategiczna jako kluczowe narzędzie walki z dezinformacją”, miał na celu omówienie współczesnych wyzwań powodowanych dezinformacją oraz podzielenie się doświadczeniami rządu i podmiotów prywatnych w walce z fałszywymi informacjami, poprzez formułowanie komunikacji strategicznej. Zaproszeni eksperci próbowali doradzić, w jaki sposób instytucje i przedstawiciele administracji publicznej mogą korzystać z technologii, czerpiąc z tego korzyści oraz w jaki sposób za pośrednictwem mediów społecznościowych tworzyć skuteczną komunikację strategiczną. Celem panelu było także zainspirowanie przedstawicieli różnych interesariuszy do planowania komunikacji internetowej, a także do rozważenia, w jaki sposób ich działania wpływają na zaufanie publiczne do instytucji rządowych. W panelu prowadzonym przez Katarzynę Pisarską, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji uczestniczyli między innymi: Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Telewizji Biełsat; Beata Biały, była dyrektor ds. komunikacji społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej; Antoni Wierzejski,  ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych i Piotr Świtalski, rzecznik prasowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Piotr Świtalski podkreślił, że „to raczej same państwa członkowskie posiadają zasoby i narzędzia do przeciwdziałania dezinformacji niż UE jako całość”. Zadał także pytanie, „czy możemy używać botów do walki z innymi botami w mediach społecznościowych?”. Zaznaczył też że „jest to pytanie natury etycznej”. Antoni Wierzejski podkreślił, że „pomimo deklaracji, Polska nadal nie posiada komunikacji strategicznej na poziomie rządu”. Z kolei dyrektor Romaszewska-Guzy i Beata Biały opowiadały o swoich doświadczeniach związanych ze zwalczaniem dezinformacji w nieprzyjaznym środowisku, jakim jest Białoruś (przypadek Biełsatu).