Autor foto: Alex Tora

Oświadczenie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego ws. militarnej ingerencji Federacji Rosyjskiej w wewnętrzne sprawy Ukrainy

Opublikowano: 3 marca, 2014

Autor foto: Alex Tora

Oświadczenie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego ws. militarnej ingerencji Federacji Rosyjskiej w wewnętrzne sprawy Ukrainy

Opublikowano: 3 marca, 2014

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego pragnie wyrazić swój głęboki niepokój zarówno w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej tego kraju, jak również wobec działań Federacji Rosyjskiej będących zagrożeniem dla integralności terytorialnej Ukrainy i bezpieczeństwa całego regionu.

Apelujemy do Administracji Publicznej RP, jak i całej społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania w tej sprawie. Wkroczenie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy jest złamaniem prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, porozumień wielostronnych, w szczególności memorandum budapesztańskiego i dorobku wypracowanego w ramach KBWE/OBWE, jak również porozumień bilateralnych pomiędzy Ukrainą i Rosją. Należy zauważyć, iż tego typu działania były już stosowane przez Rosję w przeszłości. Nie można zatem dopuścić, aby sytuacja z sierpnia 2008 r., kiedy to siły rosyjskie wkroczyły na terytorium Gruzji, powtórzyła się z powodu bierności społeczności międzynarodowego.

Obywatele Ukrainy przeszli daleką drogę w walce o swoje aspiracje i ideały, stawiając na szali życie swoje i swoich bliskich w imię wartości, które mają zapewnić ich państwu postęp cywilizacyjny. Tak ogromne poświęcenie i chęć walki o wolność zasługuje na dostrzeżenie i zdecydowane wsparcie. Należy więc wspierać naród Ukrainy w jego wysiłkach na rzecz utrzymania niezależność politycznej oraz integralność terytorialnej swojego kraju. Żadne z państw nie może rościć sobie praw do ziem Ukrainy. Uważamy, iż Ukraina ma pełne prawo do podejmowania własnych, w pełni autonomicznych decyzji w polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym związanych z chęcią włączenia się do procesu europejskiej integracji, czy oparcia bezpieczeństwa na euroatlantyckich strukturach.

Apelujemy, aby w przypadku dalszego eskalowania przez stronę rosyjską sytuacji na Krymie, dokonać zdecydowanych kroków. Rekomendujemy, aby Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone nałożyły szerokie spektrum sankcji na Federację Rosyjską, w tym sankcji gospodarczych oraz blokady ruchu turystycznego. Sojusz Północnoatlantycki powinien w sposób widoczny pokazać swoje zaangażowanie przemieszczając siły morskie w pobliże Morza Czarnego. Należy również rozpatrzeć możliwość tymczasowego wykluczenia Rosji zarówno z grupy G8, G20, jak i Rady Europy. Rekomendujemy również, aby w związku z destabilizacją sytuacji międzynarodowej w regionie, Polska zwiększyła wydatki na obronność powyżej poziomu 2 procent PKB.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego pragnie wyrazić swój głęboki niepokój zarówno w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej tego kraju, jak również wobec działań Federacji Rosyjskiej będących zagrożeniem dla integralności terytorialnej Ukrainy i bezpieczeństwa całego regionu.

Apelujemy do Administracji Publicznej RP, jak i całej społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania w tej sprawie. Wkroczenie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy jest złamaniem prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, porozumień wielostronnych, w szczególności memorandum budapesztańskiego i dorobku wypracowanego w ramach KBWE/OBWE, jak również porozumień bilateralnych pomiędzy Ukrainą i Rosją. Należy zauważyć, iż tego typu działania były już stosowane przez Rosję w przeszłości. Nie można zatem dopuścić, aby sytuacja z sierpnia 2008 r., kiedy to siły rosyjskie wkroczyły na terytorium Gruzji, powtórzyła się z powodu bierności społeczności międzynarodowego.

Obywatele Ukrainy przeszli daleką drogę w walce o swoje aspiracje i ideały, stawiając na szali życie swoje i swoich bliskich w imię wartości, które mają zapewnić ich państwu postęp cywilizacyjny. Tak ogromne poświęcenie i chęć walki o wolność zasługuje na dostrzeżenie i zdecydowane wsparcie. Należy więc wspierać naród Ukrainy w jego wysiłkach na rzecz utrzymania niezależność politycznej oraz integralność terytorialnej swojego kraju. Żadne z państw nie może rościć sobie praw do ziem Ukrainy. Uważamy, iż Ukraina ma pełne prawo do podejmowania własnych, w pełni autonomicznych decyzji w polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym związanych z chęcią włączenia się do procesu europejskiej integracji, czy oparcia bezpieczeństwa na euroatlantyckich strukturach.

Apelujemy, aby w przypadku dalszego eskalowania przez stronę rosyjską sytuacji na Krymie, dokonać zdecydowanych kroków. Rekomendujemy, aby Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone nałożyły szerokie spektrum sankcji na Federację Rosyjską, w tym sankcji gospodarczych oraz blokady ruchu turystycznego. Sojusz Północnoatlantycki powinien w sposób widoczny pokazać swoje zaangażowanie przemieszczając siły morskie w pobliże Morza Czarnego. Należy również rozpatrzeć możliwość tymczasowego wykluczenia Rosji zarówno z grupy G8, G20, jak i Rady Europy. Rekomendujemy również, aby w związku z destabilizacją sytuacji międzynarodowej w regionie, Polska zwiększyła wydatki na obronność powyżej poziomu 2 procent PKB.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego