screenshot

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Panel dyskusyjny: How to Bridge the EU’s East-West Divide after COVID-19?

Opublikowano: 1 października, 2020

screenshot

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Panel dyskusyjny: How to Bridge the EU’s East-West Divide after COVID-19?

Opublikowano: 1 października, 2020

30 Września 2020 roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego uczestniczyła w debacie „How to Bridge the EU’s East-West Divide after COVID-19?” współorganizowanej z partnerem Fundacji – Carnegie Europe. Dyskusja skupiała się na głównych kwestiach oddzielających Europe Środkową i Wschodnią od krajów Europy Zachodniej oraz na możliwościach zbliżenia się wszystkich członków UE. Dyskusje moderował Stefan Lehne z Carnegie Europe. W wydarzeniu online brała udział Katarzyna Pisarska, dyrektor programowa Warsaw Security Forum, oraz Marton Ugrósdy, dyrektor Instytutu Spraw Zagranicznych i Handlu (IFAT) w Budapeszcie.

Debata rozpoczęła się od krótkiego przeglądu aktualnych kwestii powodujących podziały oraz tego, jak wpłynął na nie COVID-19. Integralnym tematem była odporność UE w obliczu kryzysów i możliwa reakcja UE na pandemię. Eksperci rozważali również, czy proponowane rozwiązania, takie jak Fundusz Odbudowy, mogą być siłą jednoczącą wszystkie państwa członkowskie UE.

Wydarzenie było częścią projektu „Bridging the EU’s New-Old Divide, współfinansowanego przez rządy Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest promocja współpracy krajów wyszehradzkich w Europie Środkowej.

Projekt „Bridging the EU’s New-Old Divide” jest wspólnym przedsięwzięciem Carnegie Endowment for International Peace i czterech instytucji z krajów Grupy Wyszehradzkiej:

  • Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego,
  • Comenius University ze Słowacji
  • Instytutu Spraw Międzynarodowych i Handlu (IFAT) z Węgier
  • Instytutu dla Polityki i Społeczeństwa z Czech

30 Września 2020 roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego uczestniczyła w debacie „How to Bridge the EU’s East-West Divide after COVID-19?” współorganizowanej z partnerem Fundacji – Carnegie Europe. Dyskusja skupiała się na głównych kwestiach oddzielających Europe Środkową i Wschodnią od krajów Europy Zachodniej oraz na możliwościach zbliżenia się wszystkich członków UE. Dyskusje moderował Stefan Lehne z Carnegie Europe. W wydarzeniu online brała udział Katarzyna Pisarska, dyrektor programowa Warsaw Security Forum, oraz Marton Ugrósdy, dyrektor Instytutu Spraw Zagranicznych i Handlu (IFAT) w Budapeszcie.

Debata rozpoczęła się od krótkiego przeglądu aktualnych kwestii powodujących podziały oraz tego, jak wpłynął na nie COVID-19. Integralnym tematem była odporność UE w obliczu kryzysów i możliwa reakcja UE na pandemię. Eksperci rozważali również, czy proponowane rozwiązania, takie jak Fundusz Odbudowy, mogą być siłą jednoczącą wszystkie państwa członkowskie UE.

Wydarzenie było częścią projektu „Bridging the EU’s New-Old Divide, współfinansowanego przez rządy Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest promocja współpracy krajów wyszehradzkich w Europie Środkowej.

Projekt „Bridging the EU’s New-Old Divide” jest wspólnym przedsięwzięciem Carnegie Endowment for International Peace i czterech instytucji z krajów Grupy Wyszehradzkiej:

  • Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego,
  • Comenius University ze Słowacji
  • Instytutu Spraw Międzynarodowych i Handlu (IFAT) z Węgier
  • Instytutu dla Polityki i Społeczeństwa z Czech