Z wystąpienia szefa MSZ w Sejmie wynika, że można spodziewać się polsko-brytyjskich inicjatyw mających stworzyć pewnego rodzaju przeciwwagę wobec Berlina i Paryża – mówi PAP prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski. Według niego może dojść do stworzenia „partnerstwa północnego”.

Szef MSZ Witold Waszczykowski przedstawił w piątek w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. Według Pisarskiego dwa kluczowe akcenty wystąpienia dotyczyły Niemiec i Wielkiej Brytanii, z którą chciano by zawiązać „bardziej strategiczne partnerstwo”.
„Odczytuję w tych sygnałach, które minister Waszczykowski przekazywał, pewnego rodzaju inicjatywę, która być może przybierze charakter nowego partnerstwa północnego, niektórzy mówią o tzw. półksiężycu – od Wielkiej Brytanii, aż po Rumunię” – powiedział ekspert.
„Wydaje się, że tak jak za czasów ministra (Radosława) Sikorskiego, Polska współdziałała ramię w ramię ze Szwecją, tworząc chociażby Partnerstwo Wschodnie, teraz będziemy mieli okazję zobaczyć polsko-brytyjskie inicjatywy mające stworzyć pewnego rodzaju przeciwwagę wobec Berlina i Paryża” – ocenił Pisarski.
Jego zdaniem paradygmaty MSZ względem Wschodu, co było widać w wystąpieniu ministra, są dość jasne – „popieramy Ukrainę, nie zgadzamy się z polityką rządu Federacji Rosyjskiej i oczekujemy zwrotu naszej własności, czyli naszego samolotu”.
„Expose ministra spraw zagranicznych jest skierowane nie tylko do posłów, ale również do niemalże 80 ambasadorów, którzy przysłuchują się temu wystąpieniu i każdy z nich chce usłyszeć coś na temat własnego kraju, swojego regionu (…), dlatego nie należy oczekiwać tutaj zbyt ostrych akcentów. To są zwykle bardzo gładkie wystąpienia i to (wystąpienie Waszczykowskiego-PAP) specjalnie nie odbiegało od praktyki ostatnich 25 lat” – uważa prezes fundacji.
Szef MSZ mówił w piątek w Sejmie, że z Wielką Brytanią łączy nas rozumienie ważnych elementów agendy europejskiej i podejście do problemów bezpieczeństwa. „Będziemy utrzymywać dialog i regularne konsultacje na różnych szczeblach z najważniejszymi partnerami europejskimi – w pierwszej kolejności z Wielką Brytanią, z którą łączy nas nie tylko rozumienie wielu ważnych elementów agendy europejskiej, ale także podobne podejście do problemów bezpieczeństwa europejskiego” – mówił minister.
Waszczykowski ocenił też, że największe wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w najbliższych latach stanowi rewizjonistyczna polityka Rosji i kryzys projektu europejskiego.

Źródło: Polska Agencja Prasowa