FKP_NEWS_Sussex

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Polityka energetyczna Rosji wobec Azji

Opublikowano: 10 czerwca, 2017

FKP_NEWS_Sussex

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Polityka energetyczna Rosji wobec Azji

Opublikowano: 10 czerwca, 2017

W dniu 9 czerwca br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego miała zaszczyt gościć profesora Matthew Sussexa z Australian National University. Profesor przedyskutował z ekspertami Fundacji m.in. zagadnienie wzrastającej pozycji Rosji i Chin w globalnym układzie sił.

Według profesora Sussexa Rosja jest w Australii widziana jako państwo imperialne nowego typu, które próbuje przywrócić swój status supermocarstwa. Zdaniem eksperta, prezydent Putin udowodnił, że jest świetnym taktykiem stosunków międzynarodowych, współpracując z różnymi aktorami, żeby zająć optymalną pozycję negocjacyjną wobec Zachodu. Australijscy analitycy, zdaniem Sussexa, z obawą poruszają kwestię Rosji, a w szczególności tematy energii i surowców, tymczasem polityka energetyczna to najważniejszy element rosyjskiej polityki  w regionie Azji Środkowej i Wschodniej. Rosja jest obecnie w korzystnej pozycji mogąc ustalać ceny, aczkolwiek biorąc pod uwagę stan jej gospodarki w dłuższej perspektywie mogą pojawić się poważne problemy wewnętrzne.

Profesor Sussex stwierdził, że Australia powinna mieć dojrzalszą politykę obronną i zagraniczną, jednocześnie będąc pragmatyczną we współpracy z naturalnymi sojusznikami. Rozwój Chiny stwarza możliwość wzmocnienia współpracy z Australią  a partnerstwo gospodarcze Chin z Australią może przynosić korzyści obydwu stronom.

W dniu 9 czerwca br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego miała zaszczyt gościć profesora Matthew Sussexa z Australian National University. Profesor przedyskutował z ekspertami Fundacji m.in. zagadnienie wzrastającej pozycji Rosji i Chin w globalnym układzie sił.

Według profesora Sussexa Rosja jest w Australii widziana jako państwo imperialne nowego typu, które próbuje przywrócić swój status supermocarstwa. Zdaniem eksperta, prezydent Putin udowodnił, że jest świetnym taktykiem stosunków międzynarodowych, współpracując z różnymi aktorami, żeby zająć optymalną pozycję negocjacyjną wobec Zachodu. Australijscy analitycy, zdaniem Sussexa, z obawą poruszają kwestię Rosji, a w szczególności tematy energii i surowców, tymczasem polityka energetyczna to najważniejszy element rosyjskiej polityki  w regionie Azji Środkowej i Wschodniej. Rosja jest obecnie w korzystnej pozycji mogąc ustalać ceny, aczkolwiek biorąc pod uwagę stan jej gospodarki w dłuższej perspektywie mogą pojawić się poważne problemy wewnętrzne.

Profesor Sussex stwierdził, że Australia powinna mieć dojrzalszą politykę obronną i zagraniczną, jednocześnie będąc pragmatyczną we współpracy z naturalnymi sojusznikami. Rozwój Chiny stwarza możliwość wzmocnienia współpracy z Australią  a partnerstwo gospodarcze Chin z Australią może przynosić korzyści obydwu stronom.