DzOBJFpW0AIhPfM

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Polska musi zabiegać o to, aby konferencja bliskowschodnia nie miała charakteru antyirańskiego – podsumowanie debaty “stosunki Iranu z Zachodem – wyzwania dla Polski”

Opublikowano: 12 lutego, 2019

DzOBJFpW0AIhPfM

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Polska musi zabiegać o to, aby konferencja bliskowschodnia nie miała charakteru antyirańskiego – podsumowanie debaty “stosunki Iranu z Zachodem – wyzwania dla Polski”

Opublikowano: 12 lutego, 2019

W dniu 12 lutego br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała debatę nt. relacji Zachodu z Iranem w kontekście odbywającego się spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Tematem dyskusji była również rola Polski w procesie budowania stabilności w regionie.

Do udziału w dyskusji w charakterze prelegentów zostali zaproszeni b. Ambasador RP w Arabii Saudyjskiej i Iraku Krzysztof Płomiński, Iranista Uniwersytetu Łódzkiego oraz Research Fellow Programu Polityka Zagraniczna Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dr Robert Czulda, Senior Fellow Programu Polityka Zagraniczna Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Marcin Bużański oraz pracownik naukowy Zakładu Iranistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego dr Mirosław Michalak. Uczestnicy debaty byli zgodni, że rozpoczynająca się dzisiaj konferencja bliskowschodnia w Warszawie organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy ze stroną amerykańską jest dużym wyzwaniem dla Polski. W jej ramach Polska ryzykuje pogorszeniem relacji z Iranem, szczególnie, że strona irańska nie została zaproszona do udziału w wydarzeniu. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że w przyszłości może to znacząco utrudnić działalność w regionie firmom chcącym operować na rynku irańskim oraz osłabić dwustronne relacje na szczeblu biznesowym. W związku z tym Polska powinna zabiegać o jak najmniejszy wydźwięk konferencji jako wymierzonej w Islamską Republikę Iranu oraz łagodzić antyirańską retorykę podczas dyskusji.

Podczas debaty został również zaprezentowany raport pt. „Iran i Stany Zjednoczone – geneza, stan obecny i perspektywy” autorstwa ekspertów Programów Polityka Zagraniczna oraz Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Obronność Fundacji Pułaskiego dr. Roberta Czuldy oraz Jakuba Gajdy. Raport podkreślał m.in. że rozłam stanowisk Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej co do dalszej polityki względem Iranu będzie negatywnie wpływał na interesy mniejszych państw, takich jak Polska, które w razie zwiększenia napięcia pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą będą zmuszone opowiedzieć się po jednej ze stron.

Raport nt. Relacji Stanów Zjednoczonych oraz Iranu dostępny jest tutaj

W dniu 12 lutego br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała debatę nt. relacji Zachodu z Iranem w kontekście odbywającego się spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Tematem dyskusji była również rola Polski w procesie budowania stabilności w regionie.

Do udziału w dyskusji w charakterze prelegentów zostali zaproszeni b. Ambasador RP w Arabii Saudyjskiej i Iraku Krzysztof Płomiński, Iranista Uniwersytetu Łódzkiego oraz Research Fellow Programu Polityka Zagraniczna Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dr Robert Czulda, Senior Fellow Programu Polityka Zagraniczna Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Marcin Bużański oraz pracownik naukowy Zakładu Iranistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego dr Mirosław Michalak. Uczestnicy debaty byli zgodni, że rozpoczynająca się dzisiaj konferencja bliskowschodnia w Warszawie organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy ze stroną amerykańską jest dużym wyzwaniem dla Polski. W jej ramach Polska ryzykuje pogorszeniem relacji z Iranem, szczególnie, że strona irańska nie została zaproszona do udziału w wydarzeniu. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że w przyszłości może to znacząco utrudnić działalność w regionie firmom chcącym operować na rynku irańskim oraz osłabić dwustronne relacje na szczeblu biznesowym. W związku z tym Polska powinna zabiegać o jak najmniejszy wydźwięk konferencji jako wymierzonej w Islamską Republikę Iranu oraz łagodzić antyirańską retorykę podczas dyskusji.

Podczas debaty został również zaprezentowany raport pt. „Iran i Stany Zjednoczone – geneza, stan obecny i perspektywy” autorstwa ekspertów Programów Polityka Zagraniczna oraz Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Obronność Fundacji Pułaskiego dr. Roberta Czuldy oraz Jakuba Gajdy. Raport podkreślał m.in. że rozłam stanowisk Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej co do dalszej polityki względem Iranu będzie negatywnie wpływał na interesy mniejszych państw, takich jak Polska, które w razie zwiększenia napięcia pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą będą zmuszone opowiedzieć się po jednej ze stron.

Raport nt. Relacji Stanów Zjednoczonych oraz Iranu dostępny jest tutaj