seminarium_fkp_23_05_2016

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Polski głos w debacie nt. rozwiązywania konfliktów w szerokim sąsiedztwie Unii Europejskiej

Opublikowano: 24 maja, 2016

seminarium_fkp_23_05_2016

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Polski głos w debacie nt. rozwiązywania konfliktów w szerokim sąsiedztwie Unii Europejskiej

Opublikowano: 24 maja, 2016

W dniu 18 maja 2016 r. Fundacja im. K. Pułaskiego współorganizowała z Europejskim Instytutem Pokoju seminarium pt. „Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię?”. Gospodarzem seminarium było Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Seminarium stanowiło jednocześnie inaugurację nowego programu Fundacji – Programu Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji (Peace and Stabilisation Strategies Programme). Celem programu jest analiza aktualnej polityki państw Zachodu wobec kryzysów i konfliktów zbrojnych w szerokim sąsiedztwie Europy, oraz wypracowanie strategii na rzecz wspierania  porozumień politycznych i działań stabilizacyjnych.

W seminarium uczestniczyli funkcjonariusze organizacji międzynarodowych, eksperci ds. bezpieczeństwa i polityki zagranicznej oraz przedstawicielami europejskich think-thanków. Celem pierwszego panelu było przybliżenie uczestnikom polityki państw członkowskich Unii Europejskiej wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie Unii Europejskiej. W panelu udział wzięli Antonio Missiroli, Dyrektor Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem, Jan Techau, Dyrektor Carnegie Europe, Sonya Reines-Dijvanides, Dyrektor Wykonawczy European Peacebuilding Liason Office, Roland Freudenstein, Zastępca Dyrektora Martens Centre. Moderatorem dyskusji był Marcin Bużański, Dyrektor Programu Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji. Drugi panel został poświęcony procesom implementacji polityki Unii Europejskiej w zakresie wspierania procesu pokojowego i stabilizacji w szerokim sąsiedztwie UE. W panelu uczestniczyli Maciej Popowski, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w Procesie Rozszerzenia w Komisji Europejskiej, Martin Griffiths, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Instytutu Pokoju oraz Fredrik Wesslau, Dyrektor Programu „Szersza Europa” w European Council on Foreign Relations. Panel był moderowany przez Petera Brorsena, Dyrektora ds. Stosunków Zewnętrznych i Europy w Europejskim Instytucie Pokoju.

W 2016 r. zaplanowano kilka kluczowych inicjatyw m.in. na temat określenia priorytetów NATO na szczycie w Warszawie, oficjalnego przeglądu misji pokojowych i architektury budowy pokoju ONZ czy tworzenia Globalnej Strategii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Fundacja im. K. Pułaskiego zamierza włączyć się w debatę publiczną towarzyszącą tym wydarzeniom, wypracowując analizy i praktyczne rekomendacje zmian w polityce państw Zachodu, jak i promując merytoryczne i praktyczne zaangażowanie Polski w omawianych kwestiach.

Seminarium realizowane jest w ramach Road to Warsaw Security Forum.

W dniu 18 maja 2016 r. Fundacja im. K. Pułaskiego współorganizowała z Europejskim Instytutem Pokoju seminarium pt. „Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię?”. Gospodarzem seminarium było Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Seminarium stanowiło jednocześnie inaugurację nowego programu Fundacji – Programu Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji (Peace and Stabilisation Strategies Programme). Celem programu jest analiza aktualnej polityki państw Zachodu wobec kryzysów i konfliktów zbrojnych w szerokim sąsiedztwie Europy, oraz wypracowanie strategii na rzecz wspierania  porozumień politycznych i działań stabilizacyjnych.

W seminarium uczestniczyli funkcjonariusze organizacji międzynarodowych, eksperci ds. bezpieczeństwa i polityki zagranicznej oraz przedstawicielami europejskich think-thanków. Celem pierwszego panelu było przybliżenie uczestnikom polityki państw członkowskich Unii Europejskiej wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie Unii Europejskiej. W panelu udział wzięli Antonio Missiroli, Dyrektor Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem, Jan Techau, Dyrektor Carnegie Europe, Sonya Reines-Dijvanides, Dyrektor Wykonawczy European Peacebuilding Liason Office, Roland Freudenstein, Zastępca Dyrektora Martens Centre. Moderatorem dyskusji był Marcin Bużański, Dyrektor Programu Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji. Drugi panel został poświęcony procesom implementacji polityki Unii Europejskiej w zakresie wspierania procesu pokojowego i stabilizacji w szerokim sąsiedztwie UE. W panelu uczestniczyli Maciej Popowski, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w Procesie Rozszerzenia w Komisji Europejskiej, Martin Griffiths, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Instytutu Pokoju oraz Fredrik Wesslau, Dyrektor Programu „Szersza Europa” w European Council on Foreign Relations. Panel był moderowany przez Petera Brorsena, Dyrektora ds. Stosunków Zewnętrznych i Europy w Europejskim Instytucie Pokoju.

W 2016 r. zaplanowano kilka kluczowych inicjatyw m.in. na temat określenia priorytetów NATO na szczycie w Warszawie, oficjalnego przeglądu misji pokojowych i architektury budowy pokoju ONZ czy tworzenia Globalnej Strategii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Fundacja im. K. Pułaskiego zamierza włączyć się w debatę publiczną towarzyszącą tym wydarzeniom, wypracowując analizy i praktyczne rekomendacje zmian w polityce państw Zachodu, jak i promując merytoryczne i praktyczne zaangażowanie Polski w omawianych kwestiach.

Seminarium realizowane jest w ramach Road to Warsaw Security Forum.