Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Porozumienie między Think Tankami o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Opublikowano: 30 kwietnia, 2014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Porozumienie między Think Tankami o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Opublikowano: 30 kwietnia, 2014

Reorganizacja Narodowych Sił Rezerwowych była tematem spotkania przedstawicieli niezależnych organizacji pozarządowych z władzami Akademii Obrony Narodowej, które odbyło się 29 kwietnia 2014r. na terenie Akademii. Spotkanie było także okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Instytutem Kościuszki, Instytutem MikroMakro oraz Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego.

Tematem przewodnim spotkania w Akademii Obrony Narodowej było uzupełnienie Narodowych Sił Rezerwowych, o komponent działający w obszarze cyberbezpieczeństwa. Idea takiej struktury opierałaby się na istniejących już formacjach, jak estońska Estonian Defence League’s Cyber Unit, będąca ochotniczą jednostką powołaną do wykrywania i zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Zdaniem ekspertów biorących udział w spotkaniu kluczowymi przejawami cyber-zagrożeń są m.in. działania propagandowe, ataki skierowane na istotne serwisy masowe (bankowość internetowa, portale społecznościowe) oraz ataki na infrastrukturę krytyczną, a możliwe konsekwencje tych zagrożeń wymagają podjęcia konkretnych działań.

Również uczestniczący w spotkaniu Rektor AON gen. Bogusław Pacek zgodził się co do potrzeby stworzenia jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP. Jak zauważył gen. Pacek istnieje obecnie konieczność „kompatybilnej współpracy w strukturze cyberbezpieczeństwa”. Generał wyraził również chęć współpracy Akademii w pracach nad projektem poszerzenia NSR o zespół ds. działań w cyberprzestrzeni.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie pod patronatem AON porozumienia o współpracy pomiędzy think-tankami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które stanowić ma platformę dla dalszej współpracy w tym obszarze.

Fundację im. Kazimierza Pułaskiego reprezentowali na spotkaniu prezes Zbigniew Pisarski oraz analitycy Fundacji Piotr Borkowski i Karolina Trzebińska.

Opracowała: Karolina Trzebińska, Młodszy Koordynator Programu Cyberbezpieczeństwa

Reorganizacja Narodowych Sił Rezerwowych była tematem spotkania przedstawicieli niezależnych organizacji pozarządowych z władzami Akademii Obrony Narodowej, które odbyło się 29 kwietnia 2014r. na terenie Akademii. Spotkanie było także okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Instytutem Kościuszki, Instytutem MikroMakro oraz Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego.

Tematem przewodnim spotkania w Akademii Obrony Narodowej było uzupełnienie Narodowych Sił Rezerwowych, o komponent działający w obszarze cyberbezpieczeństwa. Idea takiej struktury opierałaby się na istniejących już formacjach, jak estońska Estonian Defence League’s Cyber Unit, będąca ochotniczą jednostką powołaną do wykrywania i zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Zdaniem ekspertów biorących udział w spotkaniu kluczowymi przejawami cyber-zagrożeń są m.in. działania propagandowe, ataki skierowane na istotne serwisy masowe (bankowość internetowa, portale społecznościowe) oraz ataki na infrastrukturę krytyczną, a możliwe konsekwencje tych zagrożeń wymagają podjęcia konkretnych działań.

Również uczestniczący w spotkaniu Rektor AON gen. Bogusław Pacek zgodził się co do potrzeby stworzenia jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP. Jak zauważył gen. Pacek istnieje obecnie konieczność „kompatybilnej współpracy w strukturze cyberbezpieczeństwa”. Generał wyraził również chęć współpracy Akademii w pracach nad projektem poszerzenia NSR o zespół ds. działań w cyberprzestrzeni.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie pod patronatem AON porozumienia o współpracy pomiędzy think-tankami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które stanowić ma platformę dla dalszej współpracy w tym obszarze.

Fundację im. Kazimierza Pułaskiego reprezentowali na spotkaniu prezes Zbigniew Pisarski oraz analitycy Fundacji Piotr Borkowski i Karolina Trzebińska.

Opracowała: Karolina Trzebińska, Młodszy Koordynator Programu Cyberbezpieczeństwa