Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Porozumienie z Akademią Obrony Narodowej

Opublikowano: 10 lutego, 2014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Porozumienie z Akademią Obrony Narodowej

Opublikowano: 10 lutego, 2014

7 lutego 2014 roku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego z Akademią Obrony Narodowej. Uroczystość miała charakter spotkania w gronie kadry i pracowników naukowych uczelni oraz ekspertów FKP.

Porozumienie zawarte zostało w celu lepszego wykorzystania potencjału obydwu instytucji oraz mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości wiedzę w zakresie obronności RP. Strony w ramach porozumienia zobowiązały się do zainicjowania i prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych, które mogłyby wspomóc organy administracji publicznej. Obie instytucje zgodziły się też na wymianę informacji dotyczących przedsięwzięć badawczych i prac naukowych, a także wymianę ekspertyz, analiz oraz wzajemne udostępnienie zasobów bibliotecznych. W planach znajduje się także wydanie wspólnych publikacji i działania promujące dorobek obu instytucji. Prezes FKP Zbigniew Pisarski wspomniał też o planowanej warszawskiej międzynarodowej konferencji dot. polityki bezpieczeństwa (Warsaw Security Forum), zachęcając do aktywnego udziału przedstawicieli Akademii.

„To porozumienie nie inicjuje naszej współpracy, lecz stanowi wyraz i zwieńczenie kooperacji już funkcjonującej i przynoszącej rezultaty” – podkreślił Zbigniew Pisarski, podpisując umowę. Rektor AON prof. dr hab. Bogusław Pacek wyraził z kolei życzenie, aby obecność przedstawicieli uczelni – zatem także doktorantów, doktorów czy profesorów – stanowiła wyznacznik jakości przedsięwzięcia. „Dlatego właśnie z punktu widzenia AON tak ważne jest podpisywanie porozumień z wartościowymi partnerami, aktywnie działającymi i cenionymi. To umocnienie naszej pozycji i gwarancja jakości. Takim partnerem jest dla nas Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego” – stwierdził Generał Pacek.

7 lutego 2014 roku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego z Akademią Obrony Narodowej. Uroczystość miała charakter spotkania w gronie kadry i pracowników naukowych uczelni oraz ekspertów FKP.

Porozumienie zawarte zostało w celu lepszego wykorzystania potencjału obydwu instytucji oraz mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości wiedzę w zakresie obronności RP. Strony w ramach porozumienia zobowiązały się do zainicjowania i prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych, które mogłyby wspomóc organy administracji publicznej. Obie instytucje zgodziły się też na wymianę informacji dotyczących przedsięwzięć badawczych i prac naukowych, a także wymianę ekspertyz, analiz oraz wzajemne udostępnienie zasobów bibliotecznych. W planach znajduje się także wydanie wspólnych publikacji i działania promujące dorobek obu instytucji. Prezes FKP Zbigniew Pisarski wspomniał też o planowanej warszawskiej międzynarodowej konferencji dot. polityki bezpieczeństwa (Warsaw Security Forum), zachęcając do aktywnego udziału przedstawicieli Akademii.

„To porozumienie nie inicjuje naszej współpracy, lecz stanowi wyraz i zwieńczenie kooperacji już funkcjonującej i przynoszącej rezultaty” – podkreślił Zbigniew Pisarski, podpisując umowę. Rektor AON prof. dr hab. Bogusław Pacek wyraził z kolei życzenie, aby obecność przedstawicieli uczelni – zatem także doktorantów, doktorów czy profesorów – stanowiła wyznacznik jakości przedsięwzięcia. „Dlatego właśnie z punktu widzenia AON tak ważne jest podpisywanie porozumień z wartościowymi partnerami, aktywnie działającymi i cenionymi. To umocnienie naszej pozycji i gwarancja jakości. Takim partnerem jest dla nas Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego” – stwierdził Generał Pacek.