Alicja Sawicka


Specjalistka ds. Grantów

Alicja Sawicka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, autorka publikacji z dziedziny estetyki w pismach i antologiach. Specjalistka ds. grantów, menadżerka kultury i web designerka. Od 2005 roku związana z trzecim sektorem. Pozyskiwała, realizowała i rozliczała granty na realizację projektów kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych.

Alicja Sawicka


Specjalistka ds. Grantów

Alicja Sawicka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, autorka publikacji z dziedziny estetyki w pismach i antologiach. Specjalistka ds. grantów, menadżerka kultury i web designerka. Od 2005 roku związana z trzecim sektorem. Pozyskiwała, realizowała i rozliczała granty na realizację projektów kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych.