Anna Lewicka

Kierowniczka Biura Grantów i Fundraisingu

Anna Lewicka

Doktor nauk rolniczych w zakresie żywienia człowieka z doświadczeniem badawczym, dydaktycznym i administracyjnym zdobytym na warszawskich uczelniach. Od 2015 roku jest związana z trzecim sektorem. Skutecznie pozyskiwała fundusze dla organizacji pozarządowych w Szwajcarii i Polsce w celu dofinansowania projektów pomocowych, edukacyjnych, kulturalnych, inwestycyjnych, wspierających rozwój przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów grantowych, w tym dofinansowanych z funduszy unijnych.

Anna Lewicka

Kierowniczka Biura Grantów i Fundraisingu

Anna Lewicka

Doktor nauk rolniczych w zakresie żywienia człowieka z doświadczeniem badawczym, dydaktycznym i administracyjnym zdobytym na warszawskich uczelniach. Od 2015 roku jest związana z trzecim sektorem. Skutecznie pozyskiwała fundusze dla organizacji pozarządowych w Szwajcarii i Polsce w celu dofinansowania projektów pomocowych, edukacyjnych, kulturalnych, inwestycyjnych, wspierających rozwój przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów grantowych, w tym dofinansowanych z funduszy unijnych.