Bernard Kouchner

Bernard Kouchner w uznaniu za zasługi w szerzeniu wartości humanitarnych poprzez organizację „Lekarze bez Granic” oraz przyczynianie się do promowania postaw przyświecających patronowi Fundacji, generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

Bernard Kouchner

Bernard Kouchner w uznaniu za zasługi w szerzeniu wartości humanitarnych poprzez organizację „Lekarze bez Granic” oraz przyczynianie się do promowania postaw przyświecających patronowi Fundacji, generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

W 1971 r. współzałożył organizację Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), a w 1980 r. organizację Lekarze Świata. W latach 1988-1992 sprawował stanowisko ministra ds. pomocy humanitarnej. W latach 1992-1993, 1997-1999 oraz 2001-2002 pełnił funkcje ministra zdrowia. Od 1994 do 1997 r. był członkiem Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Socjalistycznej. W lipcu 1999 r. został mianowany pierwszym specjalnym przedstawicielem ONZ i szefem Tymczasowej Administracji w Kosowie. Funkcję tę sprawował do stycznia 2001 r. W latach 2007-2010 zajmował stanowisko ministra spraw zagranicznych Francji.

Bernard Kouchner

Bernard Kouchner w uznaniu za zasługi w szerzeniu wartości humanitarnych poprzez organizację „Lekarze bez Granic” oraz przyczynianie się do promowania postaw przyświecających patronowi Fundacji, generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

Bernard Kouchner

Bernard Kouchner w uznaniu za zasługi w szerzeniu wartości humanitarnych poprzez organizację „Lekarze bez Granic” oraz przyczynianie się do promowania postaw przyświecających patronowi Fundacji, generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

W 1971 r. współzałożył organizację Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), a w 1980 r. organizację Lekarze Świata. W latach 1988-1992 sprawował stanowisko ministra ds. pomocy humanitarnej. W latach 1992-1993, 1997-1999 oraz 2001-2002 pełnił funkcje ministra zdrowia. Od 1994 do 1997 r. był członkiem Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Socjalistycznej. W lipcu 1999 r. został mianowany pierwszym specjalnym przedstawicielem ONZ i szefem Tymczasowej Administracji w Kosowie. Funkcję tę sprawował do stycznia 2001 r. W latach 2007-2010 zajmował stanowisko ministra spraw zagranicznych Francji.