Carl Bildt

Carl Bildt otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za swój wkład na rzecz unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

Carl Bildt

Carl Bildt otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za swój wkład na rzecz unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

W latach 1991-1994 sprawował urząd premiera Szwecji. Był przewodniczącym centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej. Po złożeniu dymisji w 1994 r. został mediatorem w czasie konfliktu na Bałkanach. Do czerwca 1995 r. pełnił urząd Specjalnego Reprezentanta Unii Europejskiej do spraw Byłej Jugosławii. W listopadzie 1995 r. brał udział jako współprzewodniczący w Konferencji Pokojowej w Dayton. Ponadto był wysokim komisarzem do spraw Bośni i Hercegowiny od 1995 do 1997 roku. W latach 1999-2001 piastował stanowisko Specjalnego Ambasadora Sekretarza Generalnego ONZ na Bałkanach. W latach 2006-2014 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Szwecji.

Carl Bildt

Carl Bildt otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za swój wkład na rzecz unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

Carl Bildt

Carl Bildt otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za swój wkład na rzecz unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

W latach 1991-1994 sprawował urząd premiera Szwecji. Był przewodniczącym centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej. Po złożeniu dymisji w 1994 r. został mediatorem w czasie konfliktu na Bałkanach. Do czerwca 1995 r. pełnił urząd Specjalnego Reprezentanta Unii Europejskiej do spraw Byłej Jugosławii. W listopadzie 1995 r. brał udział jako współprzewodniczący w Konferencji Pokojowej w Dayton. Ponadto był wysokim komisarzem do spraw Bośni i Hercegowiny od 1995 do 1997 roku. W latach 1999-2001 piastował stanowisko Specjalnego Ambasadora Sekretarza Generalnego ONZ na Bałkanach. W latach 2006-2014 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Szwecji.