Milosz J. Cordes

Research Fellow

Milosz J. Cordes

Doktor kulturoznawstwa, magister kulturoznawstwa Europy Wschodniej i stosunków międzynarodowych, licencjat z historii i stosunków międzynarodowych.

Specjalizacje: TOŻSAMOŚĆ, POLITYKA PAMIĘCI, NACJONALIZM, POPULIZM W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, INTEGRACJA REGIONY MORZA BAŁTYCKIEGO, STOSUNKI ZACHÓD – ROSJA

Pracownik naukowy Duńskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (2021-2022), pracownik naukowy podoktorski na Uniwersytecie w Lund (2021-2023). Stypendysta Benjamina Franklina Transatlantyckiego (2006). Stypendysta Fundacji Kazimierza Pułaskiego (2010-2011).

Miłosz spędził 10 lat w polskiej służbie dyplomatycznej. Był zastępcą konsula w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie (2018-2021), drugim sekretarzem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej (2016-2018), drugim sekretarzem i specjalistą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2012-2016). Zajmował się wojną na Ukrainie, Partnerstwem Wschodnim, polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE oraz polityką zagraniczną Rosji.

Zainteresowania badawcze Miłosza obejmują tożsamość, politykę pamięci, nacjonalizm i populizm w Europie Środkowo-Wschodniej, integrację regionu Morza Bałtyckiego oraz stosunki Zachód-Rosja. Opublikował ponad 30 artykułów w czasopismach międzynarodowych, a obecnie pracuje nad książką o polityce tożsamości w obwodzie kaliningradzkim.

Miejsce zamieszkania: Frederiksberg, Dania

Milosz J. Cordes

Research Fellow

Milosz J. Cordes

Doktor kulturoznawstwa, magister kulturoznawstwa Europy Wschodniej i stosunków międzynarodowych, licencjat z historii i stosunków międzynarodowych.

Specjalizacje: TOŻSAMOŚĆ, POLITYKA PAMIĘCI, NACJONALIZM, POPULIZM W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, INTEGRACJA REGIONY MORZA BAŁTYCKIEGO, STOSUNKI ZACHÓD – ROSJA

Pracownik naukowy Duńskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (2021-2022), pracownik naukowy podoktorski na Uniwersytecie w Lund (2021-2023). Stypendysta Benjamina Franklina Transatlantyckiego (2006). Stypendysta Fundacji Kazimierza Pułaskiego (2010-2011).

Miłosz spędził 10 lat w polskiej służbie dyplomatycznej. Był zastępcą konsula w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie (2018-2021), drugim sekretarzem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej (2016-2018), drugim sekretarzem i specjalistą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2012-2016). Zajmował się wojną na Ukrainie, Partnerstwem Wschodnim, polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE oraz polityką zagraniczną Rosji.

Zainteresowania badawcze Miłosza obejmują tożsamość, politykę pamięci, nacjonalizm i populizm w Europie Środkowo-Wschodniej, integrację regionu Morza Bałtyckiego oraz stosunki Zachód-Rosja. Opublikował ponad 30 artykułów w czasopismach międzynarodowych, a obecnie pracuje nad książką o polityce tożsamości w obwodzie kaliningradzkim.

Miejsce zamieszkania: Frederiksberg, Dania