Agata Dziewulska

Research Fellow

Agata Dziewulska

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, wykładowca w Centrum Europejskim UW, obserwatorka wyborów w BiH dla OBWE, były ekspert Rady Europy.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, KONFLIKTY ZBROJNE, PEACEBUILDING, POLITYKA ZEWNĘTRZNA UE, PROCESY DEMOKRACYZACYJNE, BAŁKANY, AFGANISTAN, IRAK

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, wykładowca w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, obserwatorka wyborów w BiH dla OBWE, były ekspert Rady Europy. Specjalizuje się w teorii rozwiązywania konfliktów zbrojnych, budowaniu relacji pomiędzy stronami w konflikcie zbrojnym, systemach politycznych i partyjnych państw pokonfliktowych oraz operacjach „peacebuilding”. Trzykrotna obserwatorka wyborów w Bośni i Hercegowinie z ramienia OBWE, gdzie prowadziła również badania terenowe. Były ekspert Rady Europy w programie “Intercultural Dialogue and Conflict Prevention”. Doktorat na temat “Post-conflict peace-building: Putting law into practice” obroniła w European University Institute, a habilitację otrzymała decyzją Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

Publikacje (wybrane):

  • Dziewulska, Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla strategii bezpieczeństwa UE, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2016;
  • Dziewulska, Peace-building in Bosnia: Lessons Learned [w:] K. Pędziwiatr, P. Kugiel, A. Dańda (red.) Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance, Tischner European University, Kraków 2011;
  • Dziewulska, An Impossible Pasodoble: The EU and Bosnia Today, „Yearbook of Polish European Studies” Vol. 13/2010, str. 175-194; Dziewulska, Sztuka rozwiązywania konfliktu zbrojnego, Warszawa, Bellona, 2007;
  • Dziewulska, Theory versus practice: peace process in Bosnia, “Journal of Peace, Conflict and Development” nr 2, grudzień 2002.

Na stałe w: Warszawie

Agata Dziewulska

Research Fellow

Agata Dziewulska

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, wykładowca w Centrum Europejskim UW, obserwatorka wyborów w BiH dla OBWE, były ekspert Rady Europy.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, KONFLIKTY ZBROJNE, PEACEBUILDING, POLITYKA ZEWNĘTRZNA UE, PROCESY DEMOKRACYZACYJNE, BAŁKANY, AFGANISTAN, IRAK

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, wykładowca w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, obserwatorka wyborów w BiH dla OBWE, były ekspert Rady Europy. Specjalizuje się w teorii rozwiązywania konfliktów zbrojnych, budowaniu relacji pomiędzy stronami w konflikcie zbrojnym, systemach politycznych i partyjnych państw pokonfliktowych oraz operacjach „peacebuilding”. Trzykrotna obserwatorka wyborów w Bośni i Hercegowinie z ramienia OBWE, gdzie prowadziła również badania terenowe. Były ekspert Rady Europy w programie “Intercultural Dialogue and Conflict Prevention”. Doktorat na temat “Post-conflict peace-building: Putting law into practice” obroniła w European University Institute, a habilitację otrzymała decyzją Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

Publikacje (wybrane):

  • Dziewulska, Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla strategii bezpieczeństwa UE, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2016;
  • Dziewulska, Peace-building in Bosnia: Lessons Learned [w:] K. Pędziwiatr, P. Kugiel, A. Dańda (red.) Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance, Tischner European University, Kraków 2011;
  • Dziewulska, An Impossible Pasodoble: The EU and Bosnia Today, „Yearbook of Polish European Studies” Vol. 13/2010, str. 175-194; Dziewulska, Sztuka rozwiązywania konfliktu zbrojnego, Warszawa, Bellona, 2007;
  • Dziewulska, Theory versus practice: peace process in Bosnia, “Journal of Peace, Conflict and Development” nr 2, grudzień 2002.

Na stałe w: Warszawie