Ihor Havrylyuk

Resident Fellow

Ihor Havrylyuk

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów drugiego stopnia skupił się na zdobywaniu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych. Przed ukończeniem studiów wyższych na UW w 2021 roku, w latach 2018-2019 odbył wymianę studencką w ramach programu Erasmus na uczelni Radboud University w Nijmegen, Królestwo Niderlandów.

Specjalizacja: POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W centrum zainteresowań leży tematyka związana z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, rozszerzeniem NATO i Unii Europejskiej, rolą polityki historycznej oraz mniejszości etnicznych i narodowych w procesie kształtowania polityki zagranicznej, jak również rosyjskie wpływy w Europie Południowo-Wschodniej. Prywatnie jest wielbicielem historii Europy po pierwszej wojnie światowej, studiów nad nacjonalizmem oraz bałkańskiej kultury i języków. Biegle posługuje się językiem ukraińskim, polskim, angielskim, rosyjskim oraz obecnie uczy się niemieckiego.

Wybrane publikacje:

 

Ihor Havrylyuk

Resident Fellow

Ihor Havrylyuk

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów drugiego stopnia skupił się na zdobywaniu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych. Przed ukończeniem studiów wyższych na UW w 2021 roku, w latach 2018-2019 odbył wymianę studencką w ramach programu Erasmus na uczelni Radboud University w Nijmegen, Królestwo Niderlandów.

Specjalizacja: POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W centrum zainteresowań leży tematyka związana z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, rozszerzeniem NATO i Unii Europejskiej, rolą polityki historycznej oraz mniejszości etnicznych i narodowych w procesie kształtowania polityki zagranicznej, jak również rosyjskie wpływy w Europie Południowo-Wschodniej. Prywatnie jest wielbicielem historii Europy po pierwszej wojnie światowej, studiów nad nacjonalizmem oraz bałkańskiej kultury i języków. Biegle posługuje się językiem ukraińskim, polskim, angielskim, rosyjskim oraz obecnie uczy się niemieckiego.

Wybrane publikacje: