Sławomir Krenczyk

Resident Senior Fellow

Sławomir Krenczyk

Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jest doświadczonym menedżerem oraz ekspertem w zakresie zarządzania, komunikacji i branży energetycznej.

Specjalizacja: GOSPODARKA, ENERGETYKA

Zarządza operacyjnie Fundacją. W projekcie Warsaw Security Forum odpowiada za ścieżkę poświęconą bezpieczeństwu energetycznemu oraz klimatowi. Pełni funkcję Członka Zarządu Europejskiej Akademii Dyplomacji. Realizuje się ponadto jako doradca w branży energetycznej oraz w projektach konferencyjnych z zakresu neutralności klimatycznej i ESG.

W przeszłości wykonywał zawód dziennikarza i rzecznika prasowego. Ma wieloletnie doświadczenie menedżera średniego i wysokiego szczebla w spółkach giełdowych w branży surowcowo-energetycznej. Jest absolwentem studiów prawniczych, studiów executive MBA oraz podyplomowych studiów z zakresu public relations i komunikacji. Obecnie jest także doktorantem w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Na stałe w: Warszawie

Sławomir Krenczyk

Resident Senior Fellow

Sławomir Krenczyk

Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jest doświadczonym menedżerem oraz ekspertem w zakresie zarządzania, komunikacji i branży energetycznej.

Specjalizacja: GOSPODARKA, ENERGETYKA

Zarządza operacyjnie Fundacją. W projekcie Warsaw Security Forum odpowiada za ścieżkę poświęconą bezpieczeństwu energetycznemu oraz klimatowi. Pełni funkcję Członka Zarządu Europejskiej Akademii Dyplomacji. Realizuje się ponadto jako doradca w branży energetycznej oraz w projektach konferencyjnych z zakresu neutralności klimatycznej i ESG.

W przeszłości wykonywał zawód dziennikarza i rzecznika prasowego. Ma wieloletnie doświadczenie menedżera średniego i wysokiego szczebla w spółkach giełdowych w branży surowcowo-energetycznej. Jest absolwentem studiów prawniczych, studiów executive MBA oraz podyplomowych studiów z zakresu public relations i komunikacji. Obecnie jest także doktorantem w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Na stałe w: Warszawie