Justyna Marzec

Research Fellow
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

Justyna Marzec

Specjalizacje:  POLITYKA ENERERGETYCZNA, SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Autorka i współautorka kliku monografii i kilkunastu artykułów naukowych z zakresu polityki energetycznej, zarządzania kryzysowego oraz wczesnego ostrzegania. Autorka monografii Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Publikacje (wybrane):

Trubalska J., Realizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne w Europie, (red.) Bojarczyk B. Olchowski J., TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” O.L. PAN, tom IX, Lublin 2014; Trubalska J., W kierunku dywersyfikacji. Rola elektrowni jądrowej w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski, „Zeszyty Naukowe WSEI, Seria: Administracja”, 2014, vol. 4, nr 1; Trubalska J., Próba oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski – stan obecny, „TEKI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” O.L. PAN, tom IX a, Lublin 2014; Trubalska J. Koncepcja unii energetycznej – wyzwania i perspektyw rozwoju,  [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, red. A. Podraza, J. Gryz, M. Ruszel, PWN, Warszawa 2018; Trubalska J. M. Paździor, Ł. Wojciechowski, A. Żywicka (red.)   Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki,  WSEI, Lublin 2018; Trubalska J., Koncepcje i dylematy wczesnego ostrzegania, [w:] Prognozowanie w naukach społecznych. Wymiar narodowy i międzynarodowy,  (red.) Świeboda H., ASzW, Warszawa 2018; Trubalska J., The prospects for energy cooperation in the Visegrad Group,  „Annales Universotatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio M” 2019, vol. IV. Trubalska J., Regulacje prawne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni – krajowy system cyberbezpieczeństwa, [w:] Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony obywateli, Trubalska J., Wojciechowski Ł. (red.),WSEI, Lublin 2019.

Na stałe w: Lublinie

Justyna Marzec

Research Fellow
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

Justyna Marzec

Specjalizacje:  POLITYKA ENERERGETYCZNA, SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Autorka i współautorka kliku monografii i kilkunastu artykułów naukowych z zakresu polityki energetycznej, zarządzania kryzysowego oraz wczesnego ostrzegania. Autorka monografii Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Publikacje (wybrane):

Trubalska J., Realizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne w Europie, (red.) Bojarczyk B. Olchowski J., TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” O.L. PAN, tom IX, Lublin 2014; Trubalska J., W kierunku dywersyfikacji. Rola elektrowni jądrowej w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski, „Zeszyty Naukowe WSEI, Seria: Administracja”, 2014, vol. 4, nr 1; Trubalska J., Próba oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski – stan obecny, „TEKI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” O.L. PAN, tom IX a, Lublin 2014; Trubalska J. Koncepcja unii energetycznej – wyzwania i perspektyw rozwoju,  [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, red. A. Podraza, J. Gryz, M. Ruszel, PWN, Warszawa 2018; Trubalska J. M. Paździor, Ł. Wojciechowski, A. Żywicka (red.)   Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki,  WSEI, Lublin 2018; Trubalska J., Koncepcje i dylematy wczesnego ostrzegania, [w:] Prognozowanie w naukach społecznych. Wymiar narodowy i międzynarodowy,  (red.) Świeboda H., ASzW, Warszawa 2018; Trubalska J., The prospects for energy cooperation in the Visegrad Group,  „Annales Universotatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio M” 2019, vol. IV. Trubalska J., Regulacje prawne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni – krajowy system cyberbezpieczeństwa, [w:] Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony obywateli, Trubalska J., Wojciechowski Ł. (red.),WSEI, Lublin 2019.

Na stałe w: Lublinie