Micheil Saakaszwili

Micheil Saakaszwili otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za umacnianie zasad demokracji i państwa prawa oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji.

Micheil Saakaszwili

Micheil Saakaszwili otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za umacnianie zasad demokracji i państwa prawa oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji.

Gruziński i ukraiński polityk, absolwent prawa na Uniwersytecie Columbia.  W 2000 r. został mianowany ministrem sprawiedliwości w rządzie Eduarda Szewardnadze. Rok później zrezygnował z tej funkcji i przeszedł do opozycji, zakładając własną partię – Zjednoczony Ruch Narodowy. Dwa lata później razem z Zurabem Żwanią i Nino Burdżanadze przewodził tzw. rewolucji róż, która doprowadziła do bezkrwawego ustąpienia prezydenta Szewardnadze. Saakaszwili zwyciężył w kolejnych wyborach prezydenckich uzyskując ponad 96 proc. głosów. Funkcję prezydenta Gruzji pełnił w latach 2004-2007 oraz 2008-2013.

Micheil Saakaszwili

Micheil Saakaszwili otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za umacnianie zasad demokracji i państwa prawa oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji.

Micheil Saakaszwili

Micheil Saakaszwili otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za umacnianie zasad demokracji i państwa prawa oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji.

Gruziński i ukraiński polityk, absolwent prawa na Uniwersytecie Columbia.  W 2000 r. został mianowany ministrem sprawiedliwości w rządzie Eduarda Szewardnadze. Rok później zrezygnował z tej funkcji i przeszedł do opozycji, zakładając własną partię – Zjednoczony Ruch Narodowy. Dwa lata później razem z Zurabem Żwanią i Nino Burdżanadze przewodził tzw. rewolucji róż, która doprowadziła do bezkrwawego ustąpienia prezydenta Szewardnadze. Saakaszwili zwyciężył w kolejnych wyborach prezydenckich uzyskując ponad 96 proc. głosów. Funkcję prezydenta Gruzji pełnił w latach 2004-2007 oraz 2008-2013.