Olga Nadskakuła

Research Fellow

Olga Nadskakuła

Doktor Nauk Humanistycznych (nauki o polityce). Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalizacje: ROSJA, OBSZAR WNP, ZAPROGRAMOWANIE KULTUROWE

Obecnie wykładowca w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Szef Działu Rosja&WNP w piśmie „Stosunki Międzynarodowe”. W 2009 r. jako stypendystka BUWiWM przebywała w Irkuckim Uniwersytecie Lingwistycznym, odbyła również staż w Konsulacie RP w Irkucku.

Publikacje (wybrane):

  • „Uprzedzenia między Polakami i Rosjanami – religijny aspekt problemu”, Łódź 2009;
  • „Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy”, Łódź 2007 (współredaktor).
  • Ponadto publikuje m.in. w „Przeglądzie”, „Nowej Europie Wschodniej”, „Przeglądzie Rusycystycznym”, „Znaku”.

Na stałe w: Krakowie

Olga Nadskakuła

Research Fellow

Olga Nadskakuła

Doktor Nauk Humanistycznych (nauki o polityce). Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalizacje: ROSJA, OBSZAR WNP, ZAPROGRAMOWANIE KULTUROWE

Obecnie wykładowca w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Szef Działu Rosja&WNP w piśmie „Stosunki Międzynarodowe”. W 2009 r. jako stypendystka BUWiWM przebywała w Irkuckim Uniwersytecie Lingwistycznym, odbyła również staż w Konsulacie RP w Irkucku.

Publikacje (wybrane):

  • „Uprzedzenia między Polakami i Rosjanami – religijny aspekt problemu”, Łódź 2009;
  • „Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy”, Łódź 2007 (współredaktor).
  • Ponadto publikuje m.in. w „Przeglądzie”, „Nowej Europie Wschodniej”, „Przeglądzie Rusycystycznym”, „Znaku”.

Na stałe w: Krakowie