Bartlomiej E. Nowak

Resident Senior Fellow

Bartlomiej E. Nowak

Członek Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Specjalizacja: integracja europejska, reforma i rozszerzenie UE, Europa w świecie, strefa euro

Politolog, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk oraz Team Europe Direct, zespołu ekspertów przy Komisji Europejskiej. Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce oraz Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dr Nowak był prezesem Grupy Uczelni Vistula (2020-22), szefem Katedry Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula (2014-2017), a także dyrektorem wykonawczym Centrum Stosunków Międzynarodowych (2010-2013). Stypendysta European University Institute we Florencji, School of Transnational Governance (2018) i Transatlantic Academy w Waszyngtonie (2013-2014). Ukończył podyplomowe studia dla kadry zarządzającej z zakresu zarządzania reformami politycznymi i ekonomicznymi w Harvard Kennedy School of Government (2005). W przeszłości pełnił również funkcje wykonawcze i doradcze w Parlamencie Europejskim (Bruksela-Strasburg, 2004-2009) oraz Konwencie ds. Przyszłości Europy (Bruksela, 2002-2003). Przed przystąpieniem Polski do UE był współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Inicjatywy „TAK w Referendum” (2002-2003), a także Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2002-2004).

Bartlomiej E. Nowak

Resident Senior Fellow

Bartlomiej E. Nowak

Członek Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Specjalizacja: integracja europejska, reforma i rozszerzenie UE, Europa w świecie, strefa euro

Politolog, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk oraz Team Europe Direct, zespołu ekspertów przy Komisji Europejskiej. Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce oraz Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dr Nowak był prezesem Grupy Uczelni Vistula (2020-22), szefem Katedry Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula (2014-2017), a także dyrektorem wykonawczym Centrum Stosunków Międzynarodowych (2010-2013). Stypendysta European University Institute we Florencji, School of Transnational Governance (2018) i Transatlantic Academy w Waszyngtonie (2013-2014). Ukończył podyplomowe studia dla kadry zarządzającej z zakresu zarządzania reformami politycznymi i ekonomicznymi w Harvard Kennedy School of Government (2005). W przeszłości pełnił również funkcje wykonawcze i doradcze w Parlamencie Europejskim (Bruksela-Strasburg, 2004-2009) oraz Konwencie ds. Przyszłości Europy (Bruksela, 2002-2003). Przed przystąpieniem Polski do UE był współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Inicjatywy „TAK w Referendum” (2002-2003), a także Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2002-2004).