Sławomir Nowotny

Research Fellow
Socjolog, badacz społeczny i konsultant w dziedzinie badań opinii, rynku i mediów. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach osiemdziesiątych jego pracownik naukowy.

Sławomir Nowotny

Specjalizacje: BADANIA i ANALIZY SPOŁECZNE M.IN. W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I WOJSKA, OPINII PUBLICZNEJ I POSTAW POLITYCZNYCH, EDUKACJI ORAZ RELIGIJNOŚCI.

Socjolog, badacz społeczny i konsultant w dziedzinie badań opinii, rynku i mediów. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach osiemdziesiątych jego pracownik naukowy. Jeden z pionierów polskiego rynku badań marketingowych i społecznych: współzałożyciel i szef pierwszej w Polsce prywatnej firmy badawczej DEMOSKOP (1989-2001); współtwórca polskiej adaptacji międzynarodowego kodeksu postępowania w badaniach społecznych i marketingowych (ICC/ESOMAR), a także koncepcji i statutu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), w której pełnił m. in. funkcje rzecznika odpowiedzialności zawodowej. W późniejszych latach: ekspert metodologiczny i dyrektor badań Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o. o.; przewodniczący zespołu ekspertów do spraw konsumenckich badań społecznych przy Prezesie UOKiK; specjalista ds. badań w Polskim Towarzystwie Socjologicznym oraz w Polskiej Asocjacji EURATOM – IFPiLM  (program Socio-Economic Research on Fusion, część European Fusion Development Agreement); specjalista ds. metodologii badań w Instytucie Badań Edukacyjnych, główny specjalista ds. badań społecznych w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Aktualnie specjalista ds.  projektów badawczych w pallotyńskim Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego. Wykładowca akademicki i trener w licznych projektach szkoleniowych, propagator zasad odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Autor i konsultant metodologiczny wielu projektów badań społecznych i marketingowych (m. in. Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, mierzonego w Polsce co miesiąc, nieprzerwanie od 1991) oraz programów społecznej odpowiedzialności korporacji. Od 1990 członek zespołu konsultacyjnego do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej URM). Ekspert ewaluator w Research Executive Agency Komisji Europejskiej oraz w Narodowym Instytucie Wolności.

Publikacje (wybrane):

  1. Opinia publiczna, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa 2000
  2. Wizerunek trzeciego sektora w opinii publicznej, w: „Trzeci Sektor” 2006, nr 5, s. 7–29
  3. Energetyka termojądrowa w Polsce – opinie badaczy o jej stanie i perspektywach rozwoju (raport z badania ilościowego) w: Foresight dla energetyki termojądrowej. Opracowania i ekspertyzy Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa 2009
  4. Statystyczny obraz religijności społeczeństwa polskiego i szkolnej edukacji religijnej (wspólnie z Krzysztofem Bulkowskim i Wojciechem Sadłoniem), w: Nauczanie religii w szkole w latach 1990–2015 wobec zadań katechezy, Aneta Rayzacher-Majewska, Rafał Bednarczyk (red.), UKSW, Warszawa 2015
  5. Po co armii socjologia? Próba odpowiedzi na przykładzie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce w: „Bezpieczeństwo Obronność Socjologia”, WCEO, Warszawa 2017.

Na stałe w: Warszawie

Sławomir Nowotny

Research Fellow
Socjolog, badacz społeczny i konsultant w dziedzinie badań opinii, rynku i mediów. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach osiemdziesiątych jego pracownik naukowy.

Sławomir Nowotny

Specjalizacje: BADANIA i ANALIZY SPOŁECZNE M.IN. W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I WOJSKA, OPINII PUBLICZNEJ I POSTAW POLITYCZNYCH, EDUKACJI ORAZ RELIGIJNOŚCI.

Socjolog, badacz społeczny i konsultant w dziedzinie badań opinii, rynku i mediów. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach osiemdziesiątych jego pracownik naukowy. Jeden z pionierów polskiego rynku badań marketingowych i społecznych: współzałożyciel i szef pierwszej w Polsce prywatnej firmy badawczej DEMOSKOP (1989-2001); współtwórca polskiej adaptacji międzynarodowego kodeksu postępowania w badaniach społecznych i marketingowych (ICC/ESOMAR), a także koncepcji i statutu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), w której pełnił m. in. funkcje rzecznika odpowiedzialności zawodowej. W późniejszych latach: ekspert metodologiczny i dyrektor badań Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o. o.; przewodniczący zespołu ekspertów do spraw konsumenckich badań społecznych przy Prezesie UOKiK; specjalista ds. badań w Polskim Towarzystwie Socjologicznym oraz w Polskiej Asocjacji EURATOM – IFPiLM  (program Socio-Economic Research on Fusion, część European Fusion Development Agreement); specjalista ds. metodologii badań w Instytucie Badań Edukacyjnych, główny specjalista ds. badań społecznych w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Aktualnie specjalista ds.  projektów badawczych w pallotyńskim Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego. Wykładowca akademicki i trener w licznych projektach szkoleniowych, propagator zasad odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Autor i konsultant metodologiczny wielu projektów badań społecznych i marketingowych (m. in. Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, mierzonego w Polsce co miesiąc, nieprzerwanie od 1991) oraz programów społecznej odpowiedzialności korporacji. Od 1990 członek zespołu konsultacyjnego do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej URM). Ekspert ewaluator w Research Executive Agency Komisji Europejskiej oraz w Narodowym Instytucie Wolności.

Publikacje (wybrane):

  1. Opinia publiczna, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa 2000
  2. Wizerunek trzeciego sektora w opinii publicznej, w: „Trzeci Sektor” 2006, nr 5, s. 7–29
  3. Energetyka termojądrowa w Polsce – opinie badaczy o jej stanie i perspektywach rozwoju (raport z badania ilościowego) w: Foresight dla energetyki termojądrowej. Opracowania i ekspertyzy Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa 2009
  4. Statystyczny obraz religijności społeczeństwa polskiego i szkolnej edukacji religijnej (wspólnie z Krzysztofem Bulkowskim i Wojciechem Sadłoniem), w: Nauczanie religii w szkole w latach 1990–2015 wobec zadań katechezy, Aneta Rayzacher-Majewska, Rafał Bednarczyk (red.), UKSW, Warszawa 2015
  5. Po co armii socjologia? Próba odpowiedzi na przykładzie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce w: „Bezpieczeństwo Obronność Socjologia”, WCEO, Warszawa 2017.

Na stałe w: Warszawie