Aleksandra Radomska

Junior Research Fellow

Aleksandra Radomska

Specjalizacja: militaryzacja i zbrojenie operacyjnej domeny kosmicznej, astropolityka i astrostrategia militarna, kosmiczne zagrożenia militarne, broń kosmiczna, strategie i doktryny kosmiczne, cyberbezpieczeństwo przestrzeni kosmicznej, operacje sił zbrojnych w kosmosie

Aleksandra Radomska jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz absolwentką Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Jej dysertacja doktorska dotyczyła problematyki kierunków rozwoju potencjału militarnego w przestrzeni kosmicznej w trzeciej dekadzie XXI wieku i została obroniona z wyróżnieniem podczas publicznej obrony. Zainteresowania badawcze zawierają się w zakresie tematyki złożonego procesu militaryzacji, a także zbrojenia domeny kosmicznej, która uznawana jest za piąty wymiar walki zbrojnej. Stypendystka Programu Stypendialnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej dla najlepszych studentów Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2017/2018. Laureatka II miejsca w Konkursie o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018. Obecnie recenzentka w dwóch czasopismach naukowych – Safety & Defense oraz Przegląd Nauk o Obronności.

Publikacje (wybrane):

1. Radosław Bielawski, Aleksandra Radomska, NASA Spacer Laser Communications System: Towards Safety of Aerospace Operations, Safety & Defense, vol. 6(2)/2020, DOI: https://doi.org/10.37105/sd.85.

2. Aleksandra Radomska, Rozwój satelitarnej radionawigacji lotniczej [w:] Przegląd Sił Zbrojnych, nr 1/2020, s. 60–72, ISSN: 2353–1975.

3. Aleksandra Radomska, Contemporary military threats in space domain, Kwartalnik Bellona, nr 706(3)/2021, s. 63–74, DOI: 10.5604/01.3001.0015.6662.

4. Aleksandra Radomska, Development directions of cybersecurity in aerospace, Przegląd Nauk o Obronności, nr (11)/2021, s. 181–191, DOI: 10.37055/pno/147400.

5. Aleksandra Radomska, Kreowanie i realizacja współczesnej astrostrategii militarnej na przykładzie Stanów Zjednoczonych [w:] Marcin Górnikiewicz, Radosław Bielawski (red.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa – podejście wieloaspektowe, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-7938-357-3

Aleksandra Radomska

Junior Research Fellow

Aleksandra Radomska

Specjalizacja: militaryzacja i zbrojenie operacyjnej domeny kosmicznej, astropolityka i astrostrategia militarna, kosmiczne zagrożenia militarne, broń kosmiczna, strategie i doktryny kosmiczne, cyberbezpieczeństwo przestrzeni kosmicznej, operacje sił zbrojnych w kosmosie

Aleksandra Radomska jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz absolwentką Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Jej dysertacja doktorska dotyczyła problematyki kierunków rozwoju potencjału militarnego w przestrzeni kosmicznej w trzeciej dekadzie XXI wieku i została obroniona z wyróżnieniem podczas publicznej obrony. Zainteresowania badawcze zawierają się w zakresie tematyki złożonego procesu militaryzacji, a także zbrojenia domeny kosmicznej, która uznawana jest za piąty wymiar walki zbrojnej. Stypendystka Programu Stypendialnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej dla najlepszych studentów Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2017/2018. Laureatka II miejsca w Konkursie o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018. Obecnie recenzentka w dwóch czasopismach naukowych – Safety & Defense oraz Przegląd Nauk o Obronności.

Publikacje (wybrane):

1. Radosław Bielawski, Aleksandra Radomska, NASA Spacer Laser Communications System: Towards Safety of Aerospace Operations, Safety & Defense, vol. 6(2)/2020, DOI: https://doi.org/10.37105/sd.85.

2. Aleksandra Radomska, Rozwój satelitarnej radionawigacji lotniczej [w:] Przegląd Sił Zbrojnych, nr 1/2020, s. 60–72, ISSN: 2353–1975.

3. Aleksandra Radomska, Contemporary military threats in space domain, Kwartalnik Bellona, nr 706(3)/2021, s. 63–74, DOI: 10.5604/01.3001.0015.6662.

4. Aleksandra Radomska, Development directions of cybersecurity in aerospace, Przegląd Nauk o Obronności, nr (11)/2021, s. 181–191, DOI: 10.37055/pno/147400.

5. Aleksandra Radomska, Kreowanie i realizacja współczesnej astrostrategii militarnej na przykładzie Stanów Zjednoczonych [w:] Marcin Górnikiewicz, Radosław Bielawski (red.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa – podejście wieloaspektowe, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-7938-357-3