Richard Lugar

Richard Lugar został uhonorowany nagrodą Rycerza Wolności za swoje działania i wsparcie Polski w procesie przystąpienia do struktur NATO.

Richard Lugar

Richard Lugar został uhonorowany nagrodą Rycerza Wolności za swoje działania i wsparcie Polski w procesie przystąpienia do struktur NATO.

Niezachwiany zwolennik przywództwa Ameryki na świecie, twardej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, wolnego handlu i wspierania wzrostu gospodarczego. Mieszkaniec stanu Indiana w piątym pokoleniu. Richard Lugar jest najdłużej urzędującym senatorem Partii Republikańskiej i Członkiem Kongresu w historii swojego stanu. W latach 1985–1987 i 2003–2007 przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych Senatu.

Senator Lugar był zagorzałym orędownikiem wejścia Polski do NATO oraz zasłynął, jako twórca Programu Kooperatywnego Zmniejszania Zagrożeń znanego także jako Program Nunna-Lugara (amerykański program pomocy finansowej dla krajów WNP, które w związku z rozpadem ZSRR znalazły się w posiadaniu broni jądrowej). Jego celem było wzmocnienie kontroli nad postsowiecką infrastrukturą nuklearną.

Richard Lugar

Richard Lugar został uhonorowany nagrodą Rycerza Wolności za swoje działania i wsparcie Polski w procesie przystąpienia do struktur NATO.

Richard Lugar

Richard Lugar został uhonorowany nagrodą Rycerza Wolności za swoje działania i wsparcie Polski w procesie przystąpienia do struktur NATO.

Niezachwiany zwolennik przywództwa Ameryki na świecie, twardej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, wolnego handlu i wspierania wzrostu gospodarczego. Mieszkaniec stanu Indiana w piątym pokoleniu. Richard Lugar jest najdłużej urzędującym senatorem Partii Republikańskiej i Członkiem Kongresu w historii swojego stanu. W latach 1985–1987 i 2003–2007 przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych Senatu.

Senator Lugar był zagorzałym orędownikiem wejścia Polski do NATO oraz zasłynął, jako twórca Programu Kooperatywnego Zmniejszania Zagrożeń znanego także jako Program Nunna-Lugara (amerykański program pomocy finansowej dla krajów WNP, które w związku z rozpadem ZSRR znalazły się w posiadaniu broni jądrowej). Jego celem było wzmocnienie kontroli nad postsowiecką infrastrukturą nuklearną.