Alicja Wilczewska

Research Fellow

Alicja Wilczewska

Doktor nauk o bezpieczeństwie, prowadzi zajęcia w Akademii Sztuki Wojennej. Absolwentka Wydziału Polonistyki UW o specjalizacji Filologia dla mediów, związana z sektorem prywatnym w obszarze komunikacji marketingowej.

Specjalizacje: MARKETING BIZNESOWY, MARKETING POLITYCZNY, SPOŁECZEŃSTWO SIECI, KOMPETENCJE CYFROWE I MEDIALNE OBYWATELI, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ

Specjalizuje się w procesach związanych z komunikacją interpersonalną: w szczególności masową, w kontekście psychologii społecznej i propagandy komputacyjnej. W ramach zainteresowań badawczych analizuje wpływ technologii informacyjnych na jej użytkowników w odniesieniu do bezpieczeństwa państwa.

Publikacje (wybrane):

  • Patriotyzm z perspektywy komunikacji perswazyjnej, monografia pokonferencyjna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa: I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro”;
  • Pojęcie wojny w społeczeństwie informacyjnym: znaczenie i perspektywy „Wojna i Bezpieczeństwo Militarne – Wojna i Polityka”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017;
  • ISMS Warszawa 2018, referat: You Don’t Fool Me. 5 Steps To Develop Effective Countermeasures Against Disinformation and Manipulation;
  • 1st International Scientific Conference of Military Universities: Security of Central and Eastern European Countries, referat: Getting Immune to Fake News: Methods and Results, Akademia Wojsk Lądowych, 2019.

Na stałe w: Warszawie

 

Alicja Wilczewska

Research Fellow

Alicja Wilczewska

Doktor nauk o bezpieczeństwie, prowadzi zajęcia w Akademii Sztuki Wojennej. Absolwentka Wydziału Polonistyki UW o specjalizacji Filologia dla mediów, związana z sektorem prywatnym w obszarze komunikacji marketingowej.

Specjalizacje: MARKETING BIZNESOWY, MARKETING POLITYCZNY, SPOŁECZEŃSTWO SIECI, KOMPETENCJE CYFROWE I MEDIALNE OBYWATELI, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ

Specjalizuje się w procesach związanych z komunikacją interpersonalną: w szczególności masową, w kontekście psychologii społecznej i propagandy komputacyjnej. W ramach zainteresowań badawczych analizuje wpływ technologii informacyjnych na jej użytkowników w odniesieniu do bezpieczeństwa państwa.

Publikacje (wybrane):

  • Patriotyzm z perspektywy komunikacji perswazyjnej, monografia pokonferencyjna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa: I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro”;
  • Pojęcie wojny w społeczeństwie informacyjnym: znaczenie i perspektywy „Wojna i Bezpieczeństwo Militarne – Wojna i Polityka”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017;
  • ISMS Warszawa 2018, referat: You Don’t Fool Me. 5 Steps To Develop Effective Countermeasures Against Disinformation and Manipulation;
  • 1st International Scientific Conference of Military Universities: Security of Central and Eastern European Countries, referat: Getting Immune to Fake News: Methods and Results, Akademia Wojsk Lądowych, 2019.

Na stałe w: Warszawie