Władysław Bartoszewski

Prof. Władysław Bartoszewski odznaczył się zaangażowaniem w działalność opozycyjną, w szczególności w „Solidarność”. Przyczynił się także do poprawy stosunków polsko-niemieckich. Jako pierwszy polski polityk miał możliwość wygłosić przemówienie w Bundestagu. Za jego działalność przyznano mu nagrodę „Rycerz Wolności” w 2006 r.

Władysław Bartoszewski

Prof. Władysław Bartoszewski odznaczył się zaangażowaniem w działalność opozycyjną, w szczególności w „Solidarność”. Przyczynił się także do poprawy stosunków polsko-niemieckich. Jako pierwszy polski polityk miał możliwość wygłosić przemówienie w Bundestagu. Za jego działalność przyznano mu nagrodę „Rycerz Wolności” w 2006 r.

Władysław Bartoszewski urodził się w 1922 r. w Warszawie. We wrześniu 1940 r. został aresztowany i wywieziony do Auschwitz, gdzie był więziony przez rok. Po wyjściu z obozu koncentracyjnego wstąpił do Armii Krajowej, a następnie zaczął działalność przy Radzie Pomocy Żydom „Żegota”. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W latach 1990-1995 był ambasadorem Polski w Austrii, a następnie został mianowany Ministrem Spraw Zagranicznych. Po raz kolejny został wybrany na szefa MSZ w 2000 r. W 2001 r. został przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.  Napisał ok. 1,5 tys. artykułów i ok. 40 książek, m.in. „Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945”, „1859 dni Warszawy”, „Los Żydów Warszawy 1939-1943”.

Władysław Bartoszewski

Prof. Władysław Bartoszewski odznaczył się zaangażowaniem w działalność opozycyjną, w szczególności w „Solidarność”. Przyczynił się także do poprawy stosunków polsko-niemieckich. Jako pierwszy polski polityk miał możliwość wygłosić przemówienie w Bundestagu. Za jego działalność przyznano mu nagrodę „Rycerz Wolności” w 2006 r.

Władysław Bartoszewski

Prof. Władysław Bartoszewski odznaczył się zaangażowaniem w działalność opozycyjną, w szczególności w „Solidarność”. Przyczynił się także do poprawy stosunków polsko-niemieckich. Jako pierwszy polski polityk miał możliwość wygłosić przemówienie w Bundestagu. Za jego działalność przyznano mu nagrodę „Rycerz Wolności” w 2006 r.

Władysław Bartoszewski urodził się w 1922 r. w Warszawie. We wrześniu 1940 r. został aresztowany i wywieziony do Auschwitz, gdzie był więziony przez rok. Po wyjściu z obozu koncentracyjnego wstąpił do Armii Krajowej, a następnie zaczął działalność przy Radzie Pomocy Żydom „Żegota”. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W latach 1990-1995 był ambasadorem Polski w Austrii, a następnie został mianowany Ministrem Spraw Zagranicznych. Po raz kolejny został wybrany na szefa MSZ w 2000 r. W 2001 r. został przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.  Napisał ok. 1,5 tys. artykułów i ok. 40 książek, m.in. „Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945”, „1859 dni Warszawy”, „Los Żydów Warszawy 1939-1943”.