Przemysław Zaleski

Senior Fellow

Przemysław Zaleski

Doktor nauk ekonomicznych. Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, zarówno jako pracownik firm konsultingowych, jak i menadżer wysokiego szczebla.

Specjalizacja: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Politechniki Częstochowskiej, mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek  zarządzanie i marketing, absolwent studiów MBA WSFiZ w Warszawie,  absolwent studiów Zarządzania Projektami PMA George Washington University, Washington DC. Absolwent kursu Energy Portfolio Management and Optimisation oraz licznych kursów biznesowych i kursów związanych z sektorem energetycznym i paliwowym.

Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, najpierw jako doradca w firmach konsultingowych, następnie menadżer na stanowiskach kierowniczych w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych Wrocław SA, EconTrade SA, EnergiaPro SA, Grupa Tauron SA. Następnie Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i Finansowych w Enea Operator, Prezes Zarządu Enea Trading, Grupa Enea, doradca Zarządu w Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych SA, Grupa PERN, Prezes Zarządu Gas and Energy Trading, grupa Edf, Prezes Zarządu Infoengine, Grupa Giełda Papierów Wartościowych, Wiceprezes Orlen Centrum Serwisowe. Członek Rad Nadzorczych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Śrem SA, ENEOS SA, Enea Wytwarzanie SA.  Nagrodzony tytułem Przywódca w biznesie za rok 2015.  Adiunkt Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Polsko Amerykańskiej Szkole Biznesu (Executive MBA).

Autor licznych publikacji, felietonów i wywiadów w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Bierze aktywny udział w pracach wielu organizacji branżowych. Członek/ekspert Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, wiceprzewodniczący zespołu ds. rynków hurtowych Towarzystwa Obrotu Energią, ekspert w międzynarodowym stowarzyszeniu branżowym Eurelectric – Energy Policy & Generation Committee z siedzibą w Brukseli, członek Polish US Alumni Association.

Na stałe w: Warszawie

Przemysław Zaleski

Senior Fellow

Przemysław Zaleski

Doktor nauk ekonomicznych. Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, zarówno jako pracownik firm konsultingowych, jak i menadżer wysokiego szczebla.

Specjalizacja: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Politechniki Częstochowskiej, mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek  zarządzanie i marketing, absolwent studiów MBA WSFiZ w Warszawie,  absolwent studiów Zarządzania Projektami PMA George Washington University, Washington DC. Absolwent kursu Energy Portfolio Management and Optimisation oraz licznych kursów biznesowych i kursów związanych z sektorem energetycznym i paliwowym.

Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, najpierw jako doradca w firmach konsultingowych, następnie menadżer na stanowiskach kierowniczych w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych Wrocław SA, EconTrade SA, EnergiaPro SA, Grupa Tauron SA. Następnie Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i Finansowych w Enea Operator, Prezes Zarządu Enea Trading, Grupa Enea, doradca Zarządu w Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych SA, Grupa PERN, Prezes Zarządu Gas and Energy Trading, grupa Edf, Prezes Zarządu Infoengine, Grupa Giełda Papierów Wartościowych, Wiceprezes Orlen Centrum Serwisowe. Członek Rad Nadzorczych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Śrem SA, ENEOS SA, Enea Wytwarzanie SA.  Nagrodzony tytułem Przywódca w biznesie za rok 2015.  Adiunkt Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Polsko Amerykańskiej Szkole Biznesu (Executive MBA).

Autor licznych publikacji, felietonów i wywiadów w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Bierze aktywny udział w pracach wielu organizacji branżowych. Członek/ekspert Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, wiceprzewodniczący zespołu ds. rynków hurtowych Towarzystwa Obrotu Energią, ekspert w międzynarodowym stowarzyszeniu branżowym Eurelectric – Energy Policy & Generation Committee z siedzibą w Brukseli, członek Polish US Alumni Association.

Na stałe w: Warszawie