Paulina Zamelek

Senior Fellow

Paulina Zamelek

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności, politolog, ekspert w obszarze przemysłowego sektora obronnego.

Specjalizacja: BEZPIECZEŃSTWO, PRZEMYSŁ OBRONNY

Obecnie Paulina Zamelek jest wykładowcą w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 2014 do 2016. pracowała w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., gdzie zajmowała się kwestiami rozwoju biznesu oraz współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Wcześniej pracowała przez 11 lat w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON będąc aktywnie zaangażowana w formułowanie stanowisk narodowych w zakresie przemysłu i rynku obronnego, polityki zbrojeniowej i współpracy przemysłowej.

Paulina Zamelek otrzymała tytuł magistra nauk politycznych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu w roku 2001. W 2002 roku ukończyła Międzynarodowy Program Master of Business Administration (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończyła również studia w Instytucie Europejskim w Dublinie (Jean Monnet Centre of Excellence) na University College Dublin (Irlandia) w 2004, otrzymując tytuł magistra nauk ekonomicznych w sprawach europejskich gospodarczym i publicznym. W 2013 roku w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła doktorat pod tytułem Przeobrażenia polskiego przemysłowego potencjału obronnego w warunkach otwartego europejskiego rynku.

Paulina Zamelek interesuje się problematyką integracji sektora obronnego w kontekście politycznym, gospodarczym, technologicznym i obronnym.

Na stałe w: Warszawie.

Paulina Zamelek

Senior Fellow

Paulina Zamelek

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności, politolog, ekspert w obszarze przemysłowego sektora obronnego.

Specjalizacja: BEZPIECZEŃSTWO, PRZEMYSŁ OBRONNY

Obecnie Paulina Zamelek jest wykładowcą w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 2014 do 2016. pracowała w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., gdzie zajmowała się kwestiami rozwoju biznesu oraz współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Wcześniej pracowała przez 11 lat w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON będąc aktywnie zaangażowana w formułowanie stanowisk narodowych w zakresie przemysłu i rynku obronnego, polityki zbrojeniowej i współpracy przemysłowej.

Paulina Zamelek otrzymała tytuł magistra nauk politycznych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu w roku 2001. W 2002 roku ukończyła Międzynarodowy Program Master of Business Administration (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończyła również studia w Instytucie Europejskim w Dublinie (Jean Monnet Centre of Excellence) na University College Dublin (Irlandia) w 2004, otrzymując tytuł magistra nauk ekonomicznych w sprawach europejskich gospodarczym i publicznym. W 2013 roku w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła doktorat pod tytułem Przeobrażenia polskiego przemysłowego potencjału obronnego w warunkach otwartego europejskiego rynku.

Paulina Zamelek interesuje się problematyką integracji sektora obronnego w kontekście politycznym, gospodarczym, technologicznym i obronnym.

Na stałe w: Warszawie.