Krystian Zięć

Senior Fellow

Krystian Zięć

Pułkownik rezerwy, pilot-instruktor (F-16). Inicjował szkolenie podstawowe i współtworzył od podstaw system wykorzystania samolotu F-16 w PLSP.

Specjalizacja: LOTNICTWO TAKTYCZNE, PLANOWANIE OPERACJI, ZASTOSOWANIE BOJOWE, UZBROJENIE, TARGETING, WEAPONEERING, SZKOLENIE, LOGISTYKA, C2, SYSTEMY OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

Pułkownik rezerwy, pilot-instruktor (F-16). Inicjował szkolenie podstawowe i współtworzył od podstaw system operacyjnego wykorzystania samolotu F-16 w ramach PLSP. Odpowiedzialny za operacje lotnicze w ramach ćwiczeń NATO Air Meet w 2003 r. Dowodził min. kontyngentami F-16 w ramach Tactical Leadership Program (Belgia), Frisian Flag (Holandia), Tiger Meet (Francja), oraz zespołem lotniczym podczas pierwszej w historii polskiego oręża certyfikacji systemu F-16 – FORCEVAL przeprowadzonej przez NATO Taceval Division w 2011 roku. Eskadra pod jego dowództwem zdobyła laur najlepszego pododdziału Sił Powietrznych.

Jako pierwszy uzyskał uprawnienia instruktorskie w zakresie szkolenia podstawowego i taktycznego na samolocie F-16, nadane przez instruktorów USAF i USANG. Pierwszy dowódca zgrupowań taktycznych (COMAO) – Mission Commander (F-16). Dowodząc dużymi międzynarodowymi zespołami uderzeniowymi był odpowiedzialny za procesy planowania, skuteczną egzekucję, bezpośrednie dowodzenie w powietrzu i ocenę rezultatów działań. Współtworzył zręby historycznych zdolności w zastosowaniu noktowizji, które radykalnie zwiększyły możliwości systemu F-16 w operacjach nocnych.

Wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na efektywność działań na poziomie pododdziału i jednostki wojskowej. Będąc dowódcą 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego wykorzystał na szeroką skalę system e-learningowy, obejmujący szkolenia programowe i uzupełniające, oraz szkolenia w zakresie przygotowawczym do ponownej certyfikacji FORCEVAL. Był współodpowiedzialny za stworzenie pierwszego stałego kontyngentu Sił Zbrojnych USA w Polsce.

Na stałe w: Warszawie

Krystian Zięć

Senior Fellow

Krystian Zięć

Pułkownik rezerwy, pilot-instruktor (F-16). Inicjował szkolenie podstawowe i współtworzył od podstaw system wykorzystania samolotu F-16 w PLSP.

Specjalizacja: LOTNICTWO TAKTYCZNE, PLANOWANIE OPERACJI, ZASTOSOWANIE BOJOWE, UZBROJENIE, TARGETING, WEAPONEERING, SZKOLENIE, LOGISTYKA, C2, SYSTEMY OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

Pułkownik rezerwy, pilot-instruktor (F-16). Inicjował szkolenie podstawowe i współtworzył od podstaw system operacyjnego wykorzystania samolotu F-16 w ramach PLSP. Odpowiedzialny za operacje lotnicze w ramach ćwiczeń NATO Air Meet w 2003 r. Dowodził min. kontyngentami F-16 w ramach Tactical Leadership Program (Belgia), Frisian Flag (Holandia), Tiger Meet (Francja), oraz zespołem lotniczym podczas pierwszej w historii polskiego oręża certyfikacji systemu F-16 – FORCEVAL przeprowadzonej przez NATO Taceval Division w 2011 roku. Eskadra pod jego dowództwem zdobyła laur najlepszego pododdziału Sił Powietrznych.

Jako pierwszy uzyskał uprawnienia instruktorskie w zakresie szkolenia podstawowego i taktycznego na samolocie F-16, nadane przez instruktorów USAF i USANG. Pierwszy dowódca zgrupowań taktycznych (COMAO) – Mission Commander (F-16). Dowodząc dużymi międzynarodowymi zespołami uderzeniowymi był odpowiedzialny za procesy planowania, skuteczną egzekucję, bezpośrednie dowodzenie w powietrzu i ocenę rezultatów działań. Współtworzył zręby historycznych zdolności w zastosowaniu noktowizji, które radykalnie zwiększyły możliwości systemu F-16 w operacjach nocnych.

Wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na efektywność działań na poziomie pododdziału i jednostki wojskowej. Będąc dowódcą 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego wykorzystał na szeroką skalę system e-learningowy, obejmujący szkolenia programowe i uzupełniające, oraz szkolenia w zakresie przygotowawczym do ponownej certyfikacji FORCEVAL. Był współodpowiedzialny za stworzenie pierwszego stałego kontyngentu Sił Zbrojnych USA w Polsce.

Na stałe w: Warszawie