saakaszwili

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Prezydent Saakaszwili „Rycerzem Wolności”

Opublikowano: 26 listopada, 2014

saakaszwili

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Prezydent Saakaszwili „Rycerzem Wolności”

Opublikowano: 26 listopada, 2014

Micheil Saakaszwili został uhonorowany tytułem „Rycerza Wolności” – doroczną nagrodą dla wybitnych postaci, które przyczyniły się do promocji wolności, sprawiedliwości oraz demokracji przyznawaną przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Podczas uroczystości, która odbyła się 6 grudnia br. w Warszawie, laudację wygłosił europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Przedstawiając sylwetkę laureata Saryusz-Wolski podkreślił zasługi Saakaszwilego na rzecz współpracy gruzińsko-polskiej oraz jego zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktu na Ukrainie. Zwrócił też uwagę na jego wkład w rozwój dialogu między Gruzją a Unią Europejską i NATO. Nagrodę – replikę szabli gen. Pułaskiego – wręczył prezes Fundacji Zbigniew Pisarski.

Były prezydent Gruzji w swoim przemówieniu wezwał Zachód do większego zaangażowania w konflikt na Ukrainie i zdecydowanego przeciwstawiania się agresywnej polityce Rosji. Sam Saakaszwili zarzuca obecnym władzom Gruzji, że niewystarczająco sprzeciwiają się takim działaniom Rosji, jak aneksja Krymu.

Saakaszwili zrezygnował w 2001 r. z funkcji ministra sprawiedliwości w rządzie Eduarda Szewardnadze i przeszedł do opozycji, zakładając własną partię – Zjednoczony Ruch Narodowy. Dwa lata później razem z Zurabem Żwanią i Nino Burdżanadze przewodził tzw. rewolucji róż, która doprowadziła do bezkrwawego obalenia prezydenta Szewardnadze. Saakaszwili zwyciężył w kolejnych wyborach prezydenckich, uzyskując ponad 96 proc. głosów. Funkcję prezydenta Gruzji pełnił w latach 2004 2013.

Po uroczystości wręczenia nagrody Rycerza Wolności odbyła się inauguracja 11. edycji Akademii Młodych Dyplomatów oraz wręczenie dyplomów kursantom poprzedniej edycji. Podczas gali świętowano także dziesięciolecie Europejskiej Akademii Dyplomacji i Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Uroczystość zakończyła się panelem dyskusyjnym „Eastern Partnership 2.0: Can European Soft Power Withstand Russian Hardpower” (Partnerstwo Wschodnie 2.0: Czy europejska miękka siła przeciwstawi się rosyjskiej twardej sile?). W debacie wzięli udział: Mikheil Saakaszwili, Borys Tarasiuk – były Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, Stepan Grigorian, z Armenii – szef Centrum Analitycznego Globalizacji i Współpracy Regionalnej i Aleksandr Milinkiewicz – białoruski opozycjonista i były kandydat na prezydenta tego kraju. Dyskusję moderowała dr Katarzyna Pisarska.

Nagroda „Rycerz Wolności” przyznawana jest co roku wybitnym postacią, które przyczyniły się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar oraz prezydent Vaira Vīķe-Freiberga.

Micheil Saakaszwili został uhonorowany tytułem „Rycerza Wolności” – doroczną nagrodą dla wybitnych postaci, które przyczyniły się do promocji wolności, sprawiedliwości oraz demokracji przyznawaną przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Podczas uroczystości, która odbyła się 6 grudnia br. w Warszawie, laudację wygłosił europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Przedstawiając sylwetkę laureata Saryusz-Wolski podkreślił zasługi Saakaszwilego na rzecz współpracy gruzińsko-polskiej oraz jego zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktu na Ukrainie. Zwrócił też uwagę na jego wkład w rozwój dialogu między Gruzją a Unią Europejską i NATO. Nagrodę – replikę szabli gen. Pułaskiego – wręczył prezes Fundacji Zbigniew Pisarski.

Były prezydent Gruzji w swoim przemówieniu wezwał Zachód do większego zaangażowania w konflikt na Ukrainie i zdecydowanego przeciwstawiania się agresywnej polityce Rosji. Sam Saakaszwili zarzuca obecnym władzom Gruzji, że niewystarczająco sprzeciwiają się takim działaniom Rosji, jak aneksja Krymu.

Saakaszwili zrezygnował w 2001 r. z funkcji ministra sprawiedliwości w rządzie Eduarda Szewardnadze i przeszedł do opozycji, zakładając własną partię – Zjednoczony Ruch Narodowy. Dwa lata później razem z Zurabem Żwanią i Nino Burdżanadze przewodził tzw. rewolucji róż, która doprowadziła do bezkrwawego obalenia prezydenta Szewardnadze. Saakaszwili zwyciężył w kolejnych wyborach prezydenckich, uzyskując ponad 96 proc. głosów. Funkcję prezydenta Gruzji pełnił w latach 2004 2013.

Po uroczystości wręczenia nagrody Rycerza Wolności odbyła się inauguracja 11. edycji Akademii Młodych Dyplomatów oraz wręczenie dyplomów kursantom poprzedniej edycji. Podczas gali świętowano także dziesięciolecie Europejskiej Akademii Dyplomacji i Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Uroczystość zakończyła się panelem dyskusyjnym „Eastern Partnership 2.0: Can European Soft Power Withstand Russian Hardpower” (Partnerstwo Wschodnie 2.0: Czy europejska miękka siła przeciwstawi się rosyjskiej twardej sile?). W debacie wzięli udział: Mikheil Saakaszwili, Borys Tarasiuk – były Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, Stepan Grigorian, z Armenii – szef Centrum Analitycznego Globalizacji i Współpracy Regionalnej i Aleksandr Milinkiewicz – białoruski opozycjonista i były kandydat na prezydenta tego kraju. Dyskusję moderowała dr Katarzyna Pisarska.

Nagroda „Rycerz Wolności” przyznawana jest co roku wybitnym postacią, które przyczyniły się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar oraz prezydent Vaira Vīķe-Freiberga.