v4_logo_seminar

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Przedstawiciele Fundacji Pułaskiego w Kijowie na temat przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie w Europie Środkowej i Wschodniej

Opublikowano: 10 stycznia, 2017

v4_logo_seminar

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Przedstawiciele Fundacji Pułaskiego w Kijowie na temat przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie w Europie Środkowej i Wschodniej

Opublikowano: 10 stycznia, 2017

7 grudnia 2016 r. eksperci Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego wzięli udział w organizowanym w Kijowie przez węgierski think tank Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy oraz Ukrainian Prism seminarium pt. „V4+ Security – Strengthening the Eastern Frontier of the V4”. Głównymi wnioskami płynącym ze spotkania jest wzrost działań propagandowych i dezinformacyjnych Rosji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej z jednej strony oraz niska skuteczność w zakresie ochrony przed tymi działaniami w państwach V4+ z drugiej strony.

Chociaż seminarium bazowo poświęcone było również wspólnym ćwiczeniom i misjom państw grupy V4 oraz Ukrainy i Mołdawii, prelegenci w praktyce skupili się na drugiej części seminarium, tj. środkom przeciwdziałania propagandzie w sferze bezpieczeństwa. W szczególności aktywnymi, mającymi znaczne doświadczenie w zakresie przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie i dezinformacji byli eksperci właśnie z tych dwóch, najbardziej narażonych na ataki państw. W czasie seminarium wskazywano na różne sposoby jakimi operują rosyjskie podmioty realizujące zadania propagandowe i dezinformacyjne oraz na trudności związane z ich przeciwdziałaniem. Przykładowo, częstym motywem rosyjskiej propagandy są slogany o słabości NATO i sankcji Zachodu wymierzonych w Rosję, czy potrzebie odbudowy wspólnoty słowiańskiej. Często na rzecz rozsiewania rosyjskiej propagandy działają też lobbyści (szczególnie silni w Mołdawii) a szeroko wykorzystywanym motywem jest tworzenie zewnętrznego lub wewnętrznego wroga.

Oprócz scharakteryzowania problemów, eksperci starali się także wyjaśnić niuanse i różnice pomiędzy samymi pojęciami „propagandy” „dezinformacji” oraz „komunikacji strategicznej”, jak również wskazać na możliwe działania ze strony państw i społeczeństwa obywatelskiego w celu przeciwdziałania rosyjskim inicjatywom propagandowym. Zwłaszcza wskazywano na stworzenie wspólnej, ogólnopaństwowej strategii komunikacji, fundowanie wyjazdów dla dziennikarzy i szkoleń z zakresu walki z dezinformacją, a także tworzenie centrów zwalczania propagandy.

 

7 grudnia 2016 r. eksperci Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego wzięli udział w organizowanym w Kijowie przez węgierski think tank Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy oraz Ukrainian Prism seminarium pt. „V4+ Security – Strengthening the Eastern Frontier of the V4”. Głównymi wnioskami płynącym ze spotkania jest wzrost działań propagandowych i dezinformacyjnych Rosji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej z jednej strony oraz niska skuteczność w zakresie ochrony przed tymi działaniami w państwach V4+ z drugiej strony.

Chociaż seminarium bazowo poświęcone było również wspólnym ćwiczeniom i misjom państw grupy V4 oraz Ukrainy i Mołdawii, prelegenci w praktyce skupili się na drugiej części seminarium, tj. środkom przeciwdziałania propagandzie w sferze bezpieczeństwa. W szczególności aktywnymi, mającymi znaczne doświadczenie w zakresie przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie i dezinformacji byli eksperci właśnie z tych dwóch, najbardziej narażonych na ataki państw. W czasie seminarium wskazywano na różne sposoby jakimi operują rosyjskie podmioty realizujące zadania propagandowe i dezinformacyjne oraz na trudności związane z ich przeciwdziałaniem. Przykładowo, częstym motywem rosyjskiej propagandy są slogany o słabości NATO i sankcji Zachodu wymierzonych w Rosję, czy potrzebie odbudowy wspólnoty słowiańskiej. Często na rzecz rozsiewania rosyjskiej propagandy działają też lobbyści (szczególnie silni w Mołdawii) a szeroko wykorzystywanym motywem jest tworzenie zewnętrznego lub wewnętrznego wroga.

Oprócz scharakteryzowania problemów, eksperci starali się także wyjaśnić niuanse i różnice pomiędzy samymi pojęciami „propagandy” „dezinformacji” oraz „komunikacji strategicznej”, jak również wskazać na możliwe działania ze strony państw i społeczeństwa obywatelskiego w celu przeciwdziałania rosyjskim inicjatywom propagandowym. Zwłaszcza wskazywano na stworzenie wspólnej, ogólnopaństwowej strategii komunikacji, fundowanie wyjazdów dla dziennikarzy i szkoleń z zakresu walki z dezinformacją, a także tworzenie centrów zwalczania propagandy.