FKP_NEWS_BSSC_HEGEMON

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Przedstawienie raportu z symulacji „HEGEMON: kampania bałtycka” z udziałem byłego szefa Sił NATO w Europe i dowódców Sojuszniczego Korpusu Natychmiastowego Reagowania podczas Baltic Sea Security Conference 2017.

Opublikowano: 22 czerwca, 2017

FKP_NEWS_BSSC_HEGEMON

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Przedstawienie raportu z symulacji „HEGEMON: kampania bałtycka” z udziałem byłego szefa Sił NATO w Europe i dowódców Sojuszniczego Korpusu Natychmiastowego Reagowania podczas Baltic Sea Security Conference 2017.

Opublikowano: 22 czerwca, 2017

W dniu 30 czerwca 2017 podczas Baltic Sea Security Conference 2017 zostanie przedstawiony raport jawny z zorganizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Fundacją Potomac na początku stycznia symulacji potencjalnego  konfliktu zbrojnego na flance wschodniej. W symulacji udział wzięli m.in. były dowódca Sił NATO w Europie gen. Philip Breedlove i dowódcy z Sojuszniczego Korpusu Natychmiastowego Reagowania gen. Tim Radford i gen. Paul Tennant oraz przedstawiciele Sztabu Generalnego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Celem symulacji była pomoc w zbudowaniu zaakceptowanego przez NATO zrozumienia natury zagrożenia wojskowego ze strony Rosji, którego ofiarami mogą paść kraje bałtyckie oraz Polska. Państwa bałtyckie i Szwecja używają platformy HEGEMON  w celu określenia struktury sił i planowania obronnego, koniecznych do przeciwdziałania planom rosyjskiego Sztabu Generalnego dotyczących okupacji państw bałtyckich i podważenia spójności Unii Europejskiej oraz NATO.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michałem Dworczykiem i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartoszem Cichockim  wezmą udział w otwarciu konferencji Baltic Sea Security Conference 2017 (BSSC2017). Konferencja stanowi odpowiedź na wzrost aktywności militarnej w regionie Morza Bałtyckiego Federacji Rosyjskiej oraz potrzebę pogłębienia współpracy w akwenie między państwami NATO i UE. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.

BSSC2017 jest wydarzeniem skierowanym do polityków, wojskowych, ekspertów i środowisk akademickich w celu  wymiany doświadczeń między państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz zacieśniania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w jego militarnym wymiarze. Zadaniem konferencji będzie więc ocena możliwości utrzymania bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz analiza perspektyw współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi i przemysłem obronnym państw regionu Morza Bałtyckiego.

Polska w chwili obecnej realizuje program modernizacji Sił Zbrojnych, w tym Marynarki Wojennej. W tym kontekście podczas Baltic Sea Security Conference 2017 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprezentuje „Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej” opracowaną we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej i Radą Budowy Okrętów. Prezydent Andrzej Duda we wstępie do opracowania podkreślił że, „opracowanie strategicznego dokumentu koncepcyjnego w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego RP wynika z potrzeby zapewnienia zdolności państwa polskiego do reagowania na zagrożenia pojawiające się w konsekwencji dynamicznie zmieniających warunków bezpieczeństwa Polski”. Dokument ten oraz doświadczenia innych państw Zachodu mogą okazać się bardzo przydatne przy wyborze odpowiednich rozwiązań dla Polski. Podczas wydarzenia zostaną również przedstawione wnioski z gry wojennej – symulacji potencjalnego konfliktu zbrojnego na wschodniej flance NATO na platformie HEGEMON – oraz podsumowanie Triseminarium nt. możliwych rozwiązań w programie okrętów podwodnych nowej generacji Orka odbywającego się pod patronatem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha.

Wśród potwierdzonych prelegentów wydarzenia znajdują się m.in.: gen. Jarosław Kraszewski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Laurynas Kasčiūnas – Członek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Parlament Republiki Litewskiej; Mikko Kinnunen – Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii; Jacek Najder – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Spraw Zagranicznych (2008-2011), Ambasador RP przy NATO (2011-2016); Philip Karber – President of Potomac Foundation; Bruno Lété – Senior Fellow, Security and Defense w The German Marshall Fund of the United States, gen. Kenneth E. Todorov – Deputy Director of the Missile Defense Agency (2014-2016), Jen Judson – Defence News;  Mark Guzinger – Senior Fellow, Center for Strategic and Budgetary Assessments oraz Thomas-Durell Young – Program Manager, Europe, Center for Civil-Military Relations, Naval Postgraduate School Monterey, Stany Zjednoczone.

BSSC2017 został objęty patronatami m.in. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Partnerami konferencji są DefenseNews oraz ZBiAM. Wydarzenie oficjalnie wspiera również NATO.

W dniu 30 czerwca 2017 podczas Baltic Sea Security Conference 2017 zostanie przedstawiony raport jawny z zorganizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Fundacją Potomac na początku stycznia symulacji potencjalnego  konfliktu zbrojnego na flance wschodniej. W symulacji udział wzięli m.in. były dowódca Sił NATO w Europie gen. Philip Breedlove i dowódcy z Sojuszniczego Korpusu Natychmiastowego Reagowania gen. Tim Radford i gen. Paul Tennant oraz przedstawiciele Sztabu Generalnego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Celem symulacji była pomoc w zbudowaniu zaakceptowanego przez NATO zrozumienia natury zagrożenia wojskowego ze strony Rosji, którego ofiarami mogą paść kraje bałtyckie oraz Polska. Państwa bałtyckie i Szwecja używają platformy HEGEMON  w celu określenia struktury sił i planowania obronnego, koniecznych do przeciwdziałania planom rosyjskiego Sztabu Generalnego dotyczących okupacji państw bałtyckich i podważenia spójności Unii Europejskiej oraz NATO.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michałem Dworczykiem i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartoszem Cichockim  wezmą udział w otwarciu konferencji Baltic Sea Security Conference 2017 (BSSC2017). Konferencja stanowi odpowiedź na wzrost aktywności militarnej w regionie Morza Bałtyckiego Federacji Rosyjskiej oraz potrzebę pogłębienia współpracy w akwenie między państwami NATO i UE. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.

BSSC2017 jest wydarzeniem skierowanym do polityków, wojskowych, ekspertów i środowisk akademickich w celu  wymiany doświadczeń między państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz zacieśniania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w jego militarnym wymiarze. Zadaniem konferencji będzie więc ocena możliwości utrzymania bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz analiza perspektyw współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi i przemysłem obronnym państw regionu Morza Bałtyckiego.

Polska w chwili obecnej realizuje program modernizacji Sił Zbrojnych, w tym Marynarki Wojennej. W tym kontekście podczas Baltic Sea Security Conference 2017 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprezentuje „Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej” opracowaną we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej i Radą Budowy Okrętów. Prezydent Andrzej Duda we wstępie do opracowania podkreślił że, „opracowanie strategicznego dokumentu koncepcyjnego w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego RP wynika z potrzeby zapewnienia zdolności państwa polskiego do reagowania na zagrożenia pojawiające się w konsekwencji dynamicznie zmieniających warunków bezpieczeństwa Polski”. Dokument ten oraz doświadczenia innych państw Zachodu mogą okazać się bardzo przydatne przy wyborze odpowiednich rozwiązań dla Polski. Podczas wydarzenia zostaną również przedstawione wnioski z gry wojennej – symulacji potencjalnego konfliktu zbrojnego na wschodniej flance NATO na platformie HEGEMON – oraz podsumowanie Triseminarium nt. możliwych rozwiązań w programie okrętów podwodnych nowej generacji Orka odbywającego się pod patronatem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha.

Wśród potwierdzonych prelegentów wydarzenia znajdują się m.in.: gen. Jarosław Kraszewski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Laurynas Kasčiūnas – Członek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Parlament Republiki Litewskiej; Mikko Kinnunen – Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii; Jacek Najder – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Spraw Zagranicznych (2008-2011), Ambasador RP przy NATO (2011-2016); Philip Karber – President of Potomac Foundation; Bruno Lété – Senior Fellow, Security and Defense w The German Marshall Fund of the United States, gen. Kenneth E. Todorov – Deputy Director of the Missile Defense Agency (2014-2016), Jen Judson – Defence News;  Mark Guzinger – Senior Fellow, Center for Strategic and Budgetary Assessments oraz Thomas-Durell Young – Program Manager, Europe, Center for Civil-Military Relations, Naval Postgraduate School Monterey, Stany Zjednoczone.

BSSC2017 został objęty patronatami m.in. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Partnerami konferencji są DefenseNews oraz ZBiAM. Wydarzenie oficjalnie wspiera również NATO.