NYM_FKP

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Przyszłe projekty oraz nowe wyzwania – spotkanie noworoczne w Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 19 stycznia, 2018

NYM_FKP

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Przyszłe projekty oraz nowe wyzwania – spotkanie noworoczne w Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 19 stycznia, 2018

W dniu 18 stycznia br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała spotkanie noworoczne dla sympatyków oraz osób i instytucji związanych z Fundacją. Podczas spotkania odbyły się prezentacje dotychczasowych dokonań oraz nowych projektów Fundacji.

Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski na początku swojego przemówienia podziękował wszystkim współpracownikom, ekspertom oraz osobom, które wspierają Fundację w jej działaniach. „Dzięki waszemu zaangażowaniu Fundacja może dalej rozwijać swoją działalność, w tym analityczną, doradczą oraz ekspercką w zakresie bezpieczeństwa i obronności dla krajowych ośrodków decyzyjnych” – stwierdził Prezes Pisarski. Podczas spotkania zaprezentowane zostały największe ostatnie przedsięwzięcia m.in. Warsaw Security Forum (WSF), Industrial Defence and Energy Summit czy Baltic Sea Security Conference. Na koniec Prezes Pisarski skupił się na nowych projektach realizowanych bądź współrealizowanych przez Fundację Pułaskiego w 2018 roku, pośród których wymienił sześć głównych: Polish – American Leadership Summit, Women in International Security Poland, Globalni Liderzy – Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych, Konferencja w Brukseli, Gry Wojenne i Symulacje oraz 5 edycję WSF.

Spotkaniu towarzyszyła również prezentacja Europejskiej Akademii Dyplomacji podsumowująca ostatni rok oraz przedstawiająca jej nowe projekty.

W dniu 18 stycznia br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała spotkanie noworoczne dla sympatyków oraz osób i instytucji związanych z Fundacją. Podczas spotkania odbyły się prezentacje dotychczasowych dokonań oraz nowych projektów Fundacji.

Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski na początku swojego przemówienia podziękował wszystkim współpracownikom, ekspertom oraz osobom, które wspierają Fundację w jej działaniach. „Dzięki waszemu zaangażowaniu Fundacja może dalej rozwijać swoją działalność, w tym analityczną, doradczą oraz ekspercką w zakresie bezpieczeństwa i obronności dla krajowych ośrodków decyzyjnych” – stwierdził Prezes Pisarski. Podczas spotkania zaprezentowane zostały największe ostatnie przedsięwzięcia m.in. Warsaw Security Forum (WSF), Industrial Defence and Energy Summit czy Baltic Sea Security Conference. Na koniec Prezes Pisarski skupił się na nowych projektach realizowanych bądź współrealizowanych przez Fundację Pułaskiego w 2018 roku, pośród których wymienił sześć głównych: Polish – American Leadership Summit, Women in International Security Poland, Globalni Liderzy – Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych, Konferencja w Brukseli, Gry Wojenne i Symulacje oraz 5 edycję WSF.

Spotkaniu towarzyszyła również prezentacja Europejskiej Akademii Dyplomacji podsumowująca ostatni rok oraz przedstawiająca jej nowe projekty.