FKP_NEWS_V4_Debate

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Pułaski na konferencji Debating Security Plus: Expert FKP Marcin Bużański poprowadzi sesję o politykach UE wobec kryzysów w Sąsiedztwie

Opublikowano: 22 września, 2017

FKP_NEWS_V4_Debate

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Pułaski na konferencji Debating Security Plus: Expert FKP Marcin Bużański poprowadzi sesję o politykach UE wobec kryzysów w Sąsiedztwie

Opublikowano: 22 września, 2017

W ramach globalnego projektu Debating Security Plus, organizowanego przez Friends of Europe w dniach 26-28 września 2017, Fundacja im. K. Pułaskiego będzie gospodarzem sesji “Complimentary or contradictory? EU responses to crises in its broad neighborhood” w formacie Rapid Fire Chats.

Wydarzenie odbywa się całkowicie online – aby wziąć udział w dyskusjach panelowych oraz sesjach Rapid Fire Chats, eksperci oraz osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa powinni zarejestrować się przez stronę internetową https://www.debatingsecurityplus.org/dsplus (zakładka „Sign Up” w prawym górnym rogu; komunikator, przez który będzie można brać udział w dyskusjach zostanie aktywowany 26 września – zapisy na poszczególne elementy programu otwierane będą bespośrednio przed ich rozpoczęciem).

Wyłącznym językiem roboczym konferencji będzie angielski.

Sesję, która odbędzie się w czwartek, 28 września, w godz. 12:00-13:00, poprowadzi Marcin Bużański, dyrektor Programu Pokój i Stabilizacja Fundacji im. K. Pułaskiego. Zachęcamy do zarejestrowania się do udziału w tej sesji a także innych częściach programu.

Uczestnicy sesji “Complimentary or contradictory? EU responses to crises in its broad neighborhood” będą szukać odpowiedzi na pytania:

– Czy krótkoterminowe cele bezpieczeństwa stoją w sprzeczności z dalekosiężnymi działaniami stabilizacyjnymi i rozwojowymi, czy mogą być ich uzupełnieniem?

– Czy UE w obecnym stanie jest zdolna do osiągnięcia tych celów?

– Na ile udane były dotychczasowe próby zreformowania tych polityk?

– Czy mieszana polityka w tych obszarach może odnieść sukces w regionach dotkniętych konfliktami oraz będącymi przedmiotem rywalizacji mocarstw?

– Jak szukać równowagi między wyzwaniami polityki bezpieczeństwa i rozwoju wobec nowych wyzwań: migracji, cyberbezpieczeństwa, kryzysu zaufania do klasy politycznej?

Wśród prelegentów Debating Security Plus znajdują się m.in. Amina C. Mohamed, minister spraw zagranicznych Kenii, Bert Koenders, minister spraw zagranicznych Holandii, Camille Grand, asystent Sekretarza Generalnego NATO ds Inwestycji Obronnych, Fabrice Leggeri, Dyrektor Wykonawczy FRONTEX, Gilles De Kerchove, Koordynator UE ds. Zwalczania Terroryzmu, Julian King, Komisjarz ds. Unii Bezpieczeństwa UE, Kate Gilmore, Zastępca Wysokiego Komisarza ONZ ds Praw Człowieka, Sigrid Kaag, Specjalny Koordynator ONZ dla Libanu. Pełna lista dostępna jest TUTAJ.

Aktualny program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Fundacja im. K. Pułaskiego jest jedynym partnerem Debating Security Plus z państw Grupy Wyszehradzkiej.

W ramach globalnego projektu Debating Security Plus, organizowanego przez Friends of Europe w dniach 26-28 września 2017, Fundacja im. K. Pułaskiego będzie gospodarzem sesji “Complimentary or contradictory? EU responses to crises in its broad neighborhood” w formacie Rapid Fire Chats.

Wydarzenie odbywa się całkowicie online – aby wziąć udział w dyskusjach panelowych oraz sesjach Rapid Fire Chats, eksperci oraz osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa powinni zarejestrować się przez stronę internetową https://www.debatingsecurityplus.org/dsplus (zakładka „Sign Up” w prawym górnym rogu; komunikator, przez który będzie można brać udział w dyskusjach zostanie aktywowany 26 września – zapisy na poszczególne elementy programu otwierane będą bespośrednio przed ich rozpoczęciem).

Wyłącznym językiem roboczym konferencji będzie angielski.

Sesję, która odbędzie się w czwartek, 28 września, w godz. 12:00-13:00, poprowadzi Marcin Bużański, dyrektor Programu Pokój i Stabilizacja Fundacji im. K. Pułaskiego. Zachęcamy do zarejestrowania się do udziału w tej sesji a także innych częściach programu.

Uczestnicy sesji “Complimentary or contradictory? EU responses to crises in its broad neighborhood” będą szukać odpowiedzi na pytania:

– Czy krótkoterminowe cele bezpieczeństwa stoją w sprzeczności z dalekosiężnymi działaniami stabilizacyjnymi i rozwojowymi, czy mogą być ich uzupełnieniem?

– Czy UE w obecnym stanie jest zdolna do osiągnięcia tych celów?

– Na ile udane były dotychczasowe próby zreformowania tych polityk?

– Czy mieszana polityka w tych obszarach może odnieść sukces w regionach dotkniętych konfliktami oraz będącymi przedmiotem rywalizacji mocarstw?

– Jak szukać równowagi między wyzwaniami polityki bezpieczeństwa i rozwoju wobec nowych wyzwań: migracji, cyberbezpieczeństwa, kryzysu zaufania do klasy politycznej?

Wśród prelegentów Debating Security Plus znajdują się m.in. Amina C. Mohamed, minister spraw zagranicznych Kenii, Bert Koenders, minister spraw zagranicznych Holandii, Camille Grand, asystent Sekretarza Generalnego NATO ds Inwestycji Obronnych, Fabrice Leggeri, Dyrektor Wykonawczy FRONTEX, Gilles De Kerchove, Koordynator UE ds. Zwalczania Terroryzmu, Julian King, Komisjarz ds. Unii Bezpieczeństwa UE, Kate Gilmore, Zastępca Wysokiego Komisarza ONZ ds Praw Człowieka, Sigrid Kaag, Specjalny Koordynator ONZ dla Libanu. Pełna lista dostępna jest TUTAJ.

Aktualny program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Fundacja im. K. Pułaskiego jest jedynym partnerem Debating Security Plus z państw Grupy Wyszehradzkiej.