RAPORT: „Następne 25 lat” – Siły Powietrzne RP w koncepcji prowadzenia wojny powietrzno-lądowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Autor foto: Public Domain

„Następne 25 lat” – Siły Powietrzne RP w koncepcji prowadzenia wojny powietrzno-lądowej w Europie Środkowo-Wschodniej

„Następne 25 lat” – Siły Powietrzne RP w koncepcji prowadzenia wojny powietrzno-lądowej w Europie Środkowo-Wschodniej

15 listopada, 2017

„Następne 25 lat” – Siły Powietrzne RP w koncepcji prowadzenia wojny powietrzno-lądowej w Europie Środkowo-Wschodniej

RAPORT: „Następne 25 lat” – Siły Powietrzne RP w koncepcji prowadzenia wojny powietrzno-lądowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Autor foto: Public Domain

„Następne 25 lat” – Siły Powietrzne RP w koncepcji prowadzenia wojny powietrzno-lądowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Autor: Jacek Bartosiak, Rafał Lipka, płk (rez.) Krystian Zięć

Opublikowano: 15 listopada, 2017

W globalnym układzie sił widoczne są obecnie wyraźne zmiany, spowodowane m.in. relatywnym osłabieniem potęgi Stanów Zjednoczonych względem tzw. „mocarstw wschodzących” i zmniejszaniem roli odgrywanej przez państwa kontynentu europejskiego na arenie międzynarodowej. Co więcej, wraz z rosnącą asertywnością Federacji Rosyjskiej oraz możliwym osłabieniem relacji transatlantyckich coraz wyraźniej dostrzegana jest niepewność co do kształtu przyszłego ładu światowego. W realiach swoistego „powrotu historii” kwestia efektywnej polityki obronnej staje się kluczowym aspektem dla strategicznego bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo postępująca ewolucja technologii militarnych oraz doktryn użycia sił zbrojnych sprawia, że zarówno zdolności obronne państwa, jak i jego dokumenty strategiczne wymagają nieustannego doskonalenia i unowocześniania. Od rosnącego rozpowszechnienia systemów anty-dostępowych (A2/AD), poprzez bardziej dynamiczny rozwój i wdrażanie do służby myśliwców piątej generacji, aż po rysującą się perspektywę nadejścia szóstej generacji statków powietrznych, obraz walki powietrznej ulega coraz szybszemu przeobrażeniu. W związku z tym kluczowe staje się przeanalizowanie i zdefiniowanie nie tylko potrzeb polskiego lotnictwa czy obrony przeciwlotniczej, ale również zrewidowanie doktryny sił powietrznych i sposobów ich użycia w celu przeciwdziałania ofensywnym operacjom wojsk nieprzyjaciela stosującego środki A2/AD.

Poniższy raport jest wynikiem trwającego półtora roku projektu pt. „Następne 25 lat – Siły Powietrzne RP w koncepcji prowadzenia wojny powietrzno-lądowej w Europie Środkowo-Wschodniej” objętego honorowym patronatem przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pana Michała Jacha. W ramach projektu odbyły się trzy seminaria eksperckie poświęcone odpowiednio: przyszłości środowiska bezpieczeństwa RP w perspektywie 25 lat, rozwojowi Sił Powietrzno-Kosmicznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w perspektywie ćwierćwiecza oraz seminarium z udziałem amerykańskiego think tanku Center for Strategic and Budgetary Assessments nt. przyszłości pola walki w domenie powietrznej. Raport podzielony został na trzy części podsumowujące główne wnioski z powyższych seminariów. Ma on za zadanie zarysować kluczowe cechy skutecznego zintegrowanego systemu obrony powietrznej przyszłości w odniesieniu do Polski, a także stać się przyczynkiem do dyskusji na temat przyszłej doktryny sił powietrznych.

Zapraszamy do lektury!