raport – badanie opinii Polaków v18.03

Autor foto: Domena publiczna

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski – badanie opinii publicznej

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski – badanie opinii publicznej

19 marca, 2018

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski – badanie opinii publicznej

raport – badanie opinii Polaków v18.03

Autor foto: Domena publiczna

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski – badanie opinii publicznej

Autor: Tomasz Smura

Opublikowano: 19 marca, 2018

Pod koniec marca br. Minister Spraw Zagranicznych RP przedstawi coroczną Informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, publicystycznie określaną jako exposé Ministra. Z tej okazji Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, bazując na doświadczeniu grona ekspertów Fundacji, przygotowuje trzeci już raport dotyczący polityki zagranicznej i bezpieczeństwa RP. W roku 2018 Polska z jednej strony świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości, a z drugiej stoi w obliczu najistotniejszych wyzwań dla swojego bezpieczeństwa od czasów upadku komunizmu i transformacji ustrojowej. Mowa tu o czynnikach takich jak rosnąca asertywność Federacji Rosyjskiej, ryzyko dezintegracji Unii Europejskiej czy ogarniająca zachodnie społeczeństwa fala populizmu. Dlatego na potrzeby tegorocznego raportu postanowiliśmy odwrócić optykę i oddać głos polskiemu społeczeństwu, przeprowadzając badanie opinii publicznej w zakresie polskiej polityki zagranicznej. Zapytaliśmy Polaków o ocenę rządowej polityki zagranicznej oraz środowiska bezpieczeństwa kraju. Badanie przygotowane wspólnie z działem badawczym Data Tank firmy Selectivv Mobile House objęło takie obszary, jak m.in. ocena relacji Polski z poszczególnymi sąsiadami i najważniejszymi z punktu widzenia interesów Warszawy państwami świata, ogólne oceny polityki zagranicznej i polityki historycznej obecnego rządu, stosunek do Unii Europejskiej, największe zagrożenia dla bezpieczeństwa Polek i Polaków czy stan Sił Zbrojnych RP. Badanie przeprowadzono dwukrotnie (w styczniu i marcu 2018 r.), aby z jednej strony sprawdzić na ile odczucia Polaków w kwestiach polityki zagranicznej są stałe, a na ile wpływają na nie bieżące wydarzenia, a z drugiej strony, aby podjąć się częściowej identyfikacji dominujących trendów. Wierzymy, że zaprezentowany raport stanowić będzie ciekawy materiał do analiz w ośrodkach decyzyjnych państwa polskiego. Dla każdego demokratycznego rządu to wola suwerena stanowić powinna bowiem podstawę planowania i realizacji polityki. W tym polityki zagranicznej.