Wielka Brytania w świecie rywalizacji wielkich mocarstw – zintegrowany przegląd bezpieczeństwa i jego znaczenie dla Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej

12 lipca, 2021

Wielka Brytania w świecie rywalizacji wielkich mocarstw – zintegrowany przegląd bezpieczeństwa i jego znaczenie dla Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej

Autor: Tomasz Smura, Bartłomiej Kot

Opublikowano: 12 lipca, 2021

Dnia 16 marca 2021 r. brytyjski rząd przedstawił wyniki rozpoczętego na początku 2020 r. przeglądu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa pn. Globalna Brytania w wieku rywalizacji – zintegrowany przegląd bezpieczeństwa, obronności, rozwoju oraz polityki zagranicznej (ang. Global Britain in a competitive age. The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy). Jest to pierwszy taki przegląd od czasów analogicznego procesu w 2015 r., który miał miejsce jeszcze w zdecydowanie innej rzeczywistości. Jego ambicją jest próba oceny głównych trendów, które zdeterminują środowisko bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w perspektywie 2030 r. i przedstawienie wizji kraju w tym horyzoncie czasowym. Przegląd zawiera też cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w perspektywie 2025 r.
Zintegrowany przegląd jest więc dosyć złożoną i kompleksową strategią działań wewnętrznych i zewnętrznych Zjednoczonego Królestwa, mających zapewnić Brytyjczykom bezpieczeństwo, stabilny rozwój i silną pozycję na świecie. Zamyka się to w sformułowanej przez brytyjskiego premiera Borisa Johnsona wizji „silniejszej, bezpieczniejszej i dostatniej oraz odpornej Unii [Zjednoczonego Królestwa]” oraz „odpowiedzialnego państwa z globalną perspektywą”, z „nowymi podstawami dobrobytu”, lepiej przygotowanego do „świata wieku rywalizacji.”
Celem przeglądu jest też zapewne odbudowa wizerunku Wielkiej Brytanii jako państwa stabilnego politycznie i przewidywalnego po okresie niepewności podczas negocjacji dotyczących wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Stąd też już we wstępie przeglądu brytyjski premier deklaruje: „Rozpocząłem największy program inwestycji w obronność od zakończenia zimnej wojny. To zademonstruje naszym sojusznikom w Europie i poza nią, że zawsze mogą liczyć na Wielką Brytanię, gdy jest to naprawdę ważne.”

Raport powstał dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie przy zachowaniu pełnej swobody intelektualnej ekspertów Fundacji, zgodnie z zasadami współpracy z partnerami i sponsorami opisanymi na stronie www.pulaski.pl.