Autor foto: Domena publiczna

Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne

Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne

4 grudnia, 2014

Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne

Autor foto: Domena publiczna

Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne

Autor: Rafał Ciastoń, Paweł Fleischer, Rafał Lipka, Kamil Mazurek, Grzegorz Rdzanek, Tomasz Smura

Opublikowano: 4 grudnia, 2014

W najnowszym raporcie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego autorzy podjęli się analizy bieżącego stanu Sił Zbrojnych RP w kontekście potrzeb i wyzwań dla bezpieczeństwa Polski.  Celem raportu jest także zaproponowanie konkretnych i całościowych rozwiązań oraz wywołanie debaty na temat obecnego stanu i przyszłości polskiej armii. Raport będzie także punktem wyjścia do opracowania pogłębionych analiz na temat stanu i potrzeb modernizacyjnych poszczególnych rodzajów wojsk. Stworzone w ramach projektu raporty będą zawierać konkretne i możliwe do implementacji rekomendacje do państwowych dokumentów określających wizję rozwoju polskiej armii.