Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Richard Lugar uhonorowany Nagrodą „Rycerza Wolności”

Opublikowano: 26 listopada, 2012

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Richard Lugar uhonorowany Nagrodą „Rycerza Wolności”

Opublikowano: 26 listopada, 2012

24 listopada 2012 roku nastąpiło wręczenie Nagrody „Rycerz Wolności” Senatorowi Richardowi Lugarowi, najdłużej urzędującemu senatorowi Partii Republikańskiej. Był on zagorzałym orędownikiem wejścia Polski do NATO oraz zasłynął, jako twórca Programu Kooperatywnego Zmniejszania Zagrożeń znanego także jako Program Nunna-Lugara (amerykański program pomocy finansowej dla krajów WNP, które w związku z rozpadem ZSRR znalazły się w posiadaniu broni jądrowej). Jego celem było wzmocnienie kontroli nad postsowiecką infrastrukturą nuklearną.

24 listopada 2012 roku nastąpiło wręczenie Nagrody „Rycerz Wolności” Senatorowi Richardowi Lugarowi, najdłużej urzędującemu senatorowi Partii Republikańskiej. Był on zagorzałym orędownikiem wejścia Polski do NATO oraz zasłynął, jako twórca Programu Kooperatywnego Zmniejszania Zagrożeń znanego także jako Program Nunna-Lugara (amerykański program pomocy finansowej dla krajów WNP, które w związku z rozpadem ZSRR znalazły się w posiadaniu broni jądrowej). Jego celem było wzmocnienie kontroli nad postsowiecką infrastrukturą nuklearną.