MSZ RP

Autor foto: MSZ

Road to Warsaw Security Forum 2014 – dyskusja o Grupie Wyszehradzkiej po kryzysie krymskim

Opublikowano: 20 czerwca, 2014

MSZ RP

Autor foto: MSZ

Road to Warsaw Security Forum 2014 – dyskusja o Grupie Wyszehradzkiej po kryzysie krymskim

Opublikowano: 20 czerwca, 2014

13 czerwca 2014 roku odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo europejskie po kryzysie krymskim – perspektywa Grupy Wyszehradzkiej”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Niemiecką Radą Stosunków Zagranicznych (DGAP) i Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim w ramach projektu „Central European Perspective. Integration Achievements and Challenges of the V4 States after 10 years in the EU”. Konferencja zainaugurowała także przedsięwzięcie pt. „Road to Warsaw Security Forum 2014”.

Głównym tematem dyskusji była sytuacja członków Grupy Wyszehradzkiej dziesięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wydarzenie odbyło się zgodnie z zasadą Chatham House. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele ambasad, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Niemieckiej Rady Stosunków Zagranicznych, Czeskiego Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich oraz eksperci z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Uczestnicy dyskutowali o polityce Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do kryzysu krymskiego i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Z polskiego punktu widzenia najważniejsze były problemy bezpieczeństwa militarnego. Podkreślono, że polityka Federacji Rosyjskiej jest realnym zagrożeniem dla państw granicznych NATO. Z tego powodu Polska zapowiedziała zwiększenie wydatków wojskowych z 1,95% PKB do 2% PKB. Polscy uczestnicy zwrócili uwagę, że Polska jest jedynym państwem w Grupie Wyszehradzkiej, które silnie koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa. Goście podkreślili różnicę między polityką krajów członkowskich V4. Ponadto ważną sprawą było poruszenie kwestii prorosyjskiej postawy węgierskiego rządu i koncentrowaniu się jego polityki na kwestiach ekonomicznych.

Kolejnym ważnym zagadnieniem było rozszerzenie strefy euro, szczególnie w odniesieniu do państw V4, ponieważ wspólna waluta może mieć silny wpływ na wzmocnienie stosunków gospodarczych pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej i Niemcami – ich najważniejszym partnerem handlowym. Uczestnicy omówili szanse i zagrożenia wynikające ze skomplikowanych relacji krajów V4 zarówno z Rosją, jak i Niemcami. Pomiędzy państwami V4 występują istotne różnice, jednakże solidarność i współpraca w Grupie Wyszehradzkiej, która działałaby jako jedna całość, może znacznie poprawić ich pozycję w Europie.

Ostatni aspekt dyskusji odnoszący się do samej Grupy Wyszehradzkiej dotyczył kwestii jej instytucjonalizacji. Uczestnicy zgodzili się, że nieformalne spotkania są wystarczające do rozwiązania najbardziej aktualnych problemów w regionie. Ponadto instytucjonalizacja mogłaby wzmocnić proces regionalizacji Unii Europejskiej.

Na koniec konferencji goście dyskutowali o potencjalnych konfliktach w przyszłości. Według niektórych stwierdzeń Unia Europejska powinna skupić się na Partnerstwie Wschodnim i traktować je jako priorytet w celu wzmacniania państw zagrożonych przez Federację Rosyjską. Kolejnym krokiem Unii Europejskiej i NATO powinno być ich rozszerzenie, które jest jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa małym krajom. Z drugiej strony należy mieć na uwadze różne podejścia do Rosji – nawet wśród członków V4. „Podejście biznesowe” realizowane przez Czechy i Węgry nie jest dobrze postrzegane przez polskich ekspertów. Dlatego wydaje się, że największym wyzwaniem dla Grupy Wyszehradzkiej jest pogłębienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w przyszłości.

13 czerwca 2014 roku odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo europejskie po kryzysie krymskim – perspektywa Grupy Wyszehradzkiej”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Niemiecką Radą Stosunków Zagranicznych (DGAP) i Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim w ramach projektu „Central European Perspective. Integration Achievements and Challenges of the V4 States after 10 years in the EU”. Konferencja zainaugurowała także przedsięwzięcie pt. „Road to Warsaw Security Forum 2014”.

Głównym tematem dyskusji była sytuacja członków Grupy Wyszehradzkiej dziesięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wydarzenie odbyło się zgodnie z zasadą Chatham House. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele ambasad, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Niemieckiej Rady Stosunków Zagranicznych, Czeskiego Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich oraz eksperci z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Uczestnicy dyskutowali o polityce Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do kryzysu krymskiego i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Z polskiego punktu widzenia najważniejsze były problemy bezpieczeństwa militarnego. Podkreślono, że polityka Federacji Rosyjskiej jest realnym zagrożeniem dla państw granicznych NATO. Z tego powodu Polska zapowiedziała zwiększenie wydatków wojskowych z 1,95% PKB do 2% PKB. Polscy uczestnicy zwrócili uwagę, że Polska jest jedynym państwem w Grupie Wyszehradzkiej, które silnie koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa. Goście podkreślili różnicę między polityką krajów członkowskich V4. Ponadto ważną sprawą było poruszenie kwestii prorosyjskiej postawy węgierskiego rządu i koncentrowaniu się jego polityki na kwestiach ekonomicznych.

Kolejnym ważnym zagadnieniem było rozszerzenie strefy euro, szczególnie w odniesieniu do państw V4, ponieważ wspólna waluta może mieć silny wpływ na wzmocnienie stosunków gospodarczych pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej i Niemcami – ich najważniejszym partnerem handlowym. Uczestnicy omówili szanse i zagrożenia wynikające ze skomplikowanych relacji krajów V4 zarówno z Rosją, jak i Niemcami. Pomiędzy państwami V4 występują istotne różnice, jednakże solidarność i współpraca w Grupie Wyszehradzkiej, która działałaby jako jedna całość, może znacznie poprawić ich pozycję w Europie.

Ostatni aspekt dyskusji odnoszący się do samej Grupy Wyszehradzkiej dotyczył kwestii jej instytucjonalizacji. Uczestnicy zgodzili się, że nieformalne spotkania są wystarczające do rozwiązania najbardziej aktualnych problemów w regionie. Ponadto instytucjonalizacja mogłaby wzmocnić proces regionalizacji Unii Europejskiej.

Na koniec konferencji goście dyskutowali o potencjalnych konfliktach w przyszłości. Według niektórych stwierdzeń Unia Europejska powinna skupić się na Partnerstwie Wschodnim i traktować je jako priorytet w celu wzmacniania państw zagrożonych przez Federację Rosyjską. Kolejnym krokiem Unii Europejskiej i NATO powinno być ich rozszerzenie, które jest jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa małym krajom. Z drugiej strony należy mieć na uwadze różne podejścia do Rosji – nawet wśród członków V4. „Podejście biznesowe” realizowane przez Czechy i Węgry nie jest dobrze postrzegane przez polskich ekspertów. Dlatego wydaje się, że największym wyzwaniem dla Grupy Wyszehradzkiej jest pogłębienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w przyszłości.