W dniach 23 -24 marca 2017 r. odbędzie się szkolenie poświęcone „Strategii zarządzania prawami własności intelektualnej” organizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (grupa PFR). Fundacja Pułaskiego objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Szkolenie ma charakter praktyczny, podczas którego uczestnik na wybranych przykładach zrozumie:

  • Co trzeba wiedzieć o znakach towarowych i tajemnicy przedsiębiorstwa i prawie na wzór użytkowy?
  • Jak wybrać odpowiednie instrumenty ochrony zasobów firmy?
  • Co zrobić, by stworzyć optymalne warunki ochrony innowacji i ile to kosztuje?
  • Co trzeba wiedzieć o podatkowych aspektach własności intelektualnych?

Szczegółowa tematyka i harmonogram zajęć szkolenia zostanie przekazana uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu przed rozpoczęciem zajęć. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 20 marca 2017 r. do godziny 12.00 oraz akceptacja regulaminu dotyczącego uczestnictwa w szkoleniu.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać na stronie wydarzenia.