Przekaz na temat kryzysu w Hiszpanii w kwestii próby ogłoszenia niepodległości Katalonii, docierający do polskiego odbiorcy, zakłócony jest przez wiele czynników, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, z których najważniejsza jest oczywiście narracja celowo budowana przez obecne władze Katalonii i wspierający je obóz zwolenników separacji od Hiszpanii.
Zrozumienie istoty tych wydarzeń, ich genezy, motywów głównych aktorów oraz próba prognozy rozwoju sytuacji wymagają przede wszystkim uświadomienia sobie, że mają one specyficzne podłoże wynikające z bardzo złożonych uwarunkowań politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych Hiszpanii jako całości oraz jej integralnej części, jaką jest Katalonia. Próba interpretacji wydarzeń z perspektywy uniwersalnych zjawisk społeczno- politycznych, a zwłaszcza wewnątrzpolskich procesów politycznych, mija się z celem, albowiem dostarcza fałszywych wniosków i uniemożliwia zrozumienie mechanizmów obserwowanych wydarzeń, ich wagi i znaczenia, a co za tym idzie – wyciągnięcia właściwych wniosków na przyszłość nie tylko dla samej Hiszpanii, lecz także innych państw europejskich, w tym również Polski.
Cały artykuł dostępny jest w 43/2017 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
***
Źródło: Do Rzeczy
Data publikacji: 22 października 2017
Link do źródła dostępny tutaj