Seminarium FKP i Research Center of the Slovak Foreign Policy Association pt. “Energy crisis management: decision-makers and civil society”

Seminarium FKP i Research Center of the Slovak Foreign Policy Association pt. “Energy crisis management: decision-makers and civil society”

24 maja br. odbędzie się seminarium zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego oraz Research Center of the Slovak Foreign Policy Association pt. “Energy crisis management: decision-makers and civil society” poświęcone komunikacji w sytuacji kryzysu energetycznego.

W czasie spotkania eksperci z Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Polski przedstawią transgraniczne elementy wniosków wyciągniętych z wywiadów przeprowadzonych z decydentami politycznymi i biznesowymi w swoich krajach. Uczestnicy ze Słowacji i Polski przedstawią strukturę komunikacji kryzysowej w swoich państwach oraz platformę do komunikacji w sytuacji kryzysu energetycznego pomiędzy ekspertami. Na spotkaniu zostaną również poruszone kwestie związane z polityką informacyjną.

Seminarium będzie się odbywać w biurze Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w Bratysławie w godzinach 9:00-17:00 i będzie składać się z prezentacji raportów ekspertów z każdego kraju oraz dyskusji.

Seminarium jest częścią projektu pt. „Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” odbywającego się we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, KNO Česko, spol. s r.o., and Center for Fair Political Analysis.