Eu6DdRSWQAUdcEF2

Autor foto: Swadim - Praca własna, CC BY-SA 4.0

„Przemysł lotniczy jest świetnym źródłem innowacji i wzrostu gospodarczego” – seminarium online Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 25 stycznia, 2021

Eu6DdRSWQAUdcEF2

Autor foto: Swadim - Praca własna, CC BY-SA 4.0

„Przemysł lotniczy jest świetnym źródłem innowacji i wzrostu gospodarczego” – seminarium online Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 25 stycznia, 2021

21 stycznia 2021 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała seminarium online  pt. International Programs in Aeronautic Sector as a Source of Innovation and Economic Development. Wydarzenie poświęcone było współpracy międzynarodowej w dziedzinie przemysłu  lotniczego, wynikających z niej innowacji oraz ich wpływie na całość gospodarki. Wydarzenie odbyło się pod patronatem ambasad Włoch i Wielkiej Brytanii w Warszawie. 

W seminarium wzięli udział płk Andrea Truppo odpowiedzialny za międzynarodowe programy we włoskich siłach zbrojnych,  Michał Jasiak, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Prof. Robert Głębocki z Politechniki Warszawskiej oraz reprezentujący koncern Leonardo Costantino Panvini Rosati.

Seminarium zaczęło się od prezentacji płk Truppo, który wskazał, iż branża aeronautyczna jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, dostarczającym produkty o wysokiej wartości dodanej i zapewniającym wysoko wynagradzane miejsca pracy. Innowacje w aeronautyce mają ogromny wpływ na inne sektory gospodarki charakteryzując się jednocześnie silnym efektem mnożnikowym. Analizy przeprowadzone w branży lotniczej i obronnej (A&D) potwierdzają, że tylko same wydatki na badania i rozwój kształtują efekt mnożnikowy na poziomie od 12 do nawet 20[1] (1 mln euro zainwestowany w branżę A&D przynosi od 12 do nawet 20 mln euro wartości dodanej w pozostałych sektorach gospodarki).

Jak wskazał płk Truppo zamówienia publiczne realizowane w sektorze obronnym nie powinny być traktowane wyłącznie jako sposób na dostarczenie sprzętu i zdolności siłom zbrojnym, ale również jako jedno z kluczowych narzędzi polityki przemysłowej i gospodarczej państwa. Rządy, poprzez realizację dużych programów w branży aeronautycznej, zyskują potencjał do kierowania rozwojem przemysłowym kraju. Decydenci dbający o wzrost gospodarczy mają świadomość, że zamówienia wojskowe można i należy traktować nie jako koszt, lecz inwestycję. Współcześnie, nawet największe i najbogatsze państwa Europy nie są w stanie samodzielnie realizować dużych, wojskowych programów lotniczych. Kluczem do sukcesu danego programu, który miałby służyć zarówno zaspokajaniu potrzeb wojskowych, jak i zapewnianiu rozwoju przemysłowego oraz wzrostowi innowacyjności, jest połączenie własnych wysiłków i zasobów z potencjałem innych państw, które wyrażają chęć współpracy dla wspólnych korzyści wynikających z uczestnictwa w przedsięwzięciach międzynarodowych. Korzyści te, są tym większe teraz, gdy wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021-2027 przewidują znaczne kwoty na projekty badawczo-rozwojowe związane z obronnością, szczególnie w ramach wielomiliardowego Europejskiego Funduszu Obronnego.

Reprezentujący Leonardo Costantino Panvini Rosati omówił z kolei doświadczenia Włoch w budowaniu przemysłu lotniczego poczynając od licencyjnej produkcji mniej skomplikowanych systemów przez własne prostsze rozwiązania, współpracę międzynarodową w zakresie bardziej zaawansowanych konstrukcji  do obecnego poziomu. Z kolei Polscy paneliści, tj. reprezentujący gromadzącą polskie ośrodki badawcze Sieć Badawczą Łukasiewicz Michał Jasiak  oraz Prof. Robert Głębocki z Politechniki Warszawskiej omówili kondycję polskiego przemysłu lotniczego, ośrodków badawczych i uczelni technicznych w kwestii ich możliwości oraz potrzeby podjęcia współpracy z zagranicznymi podmiotami.

W czasie dyskusji panelowej dużo miejsca zajął temat współpracy międzynarodowej. Jak wskazywali paneliści istnieje wiele przykładów udanej współpracy w obszarze lotnictwa, jednak wszystkie miały dwa wspólne mianowniki: wolę rządów do inwestowania w badania i rozwój zamiast kupowania gotowych produktów; oraz brak obaw przed uczeniem się od podmiotów, które już posiadają pożądane zdolności oraz chętnie się nimi dzielą. Efektem udanej współpracy jest powstanie dobrze prosperujących, rozpoznawalnych na całym świecie firm: Leonardo we Włoszech, CASA (Airbus) w Hiszpanii, czy Embraer w Brazylii. Równie łatwo o przykłady jeśli chodzi o udane programy międzynarodowe: Panavia Tornado, czy Eurofighter Typhoon. Dziś podobną ścieżkę wybrało kilka państw Europy w postaci programów rozwojowych samolotów 6. generacji Tempest i FCAS.

Również w Polsce mieliśmy sytuacje, kiedy to decyzje na szczeblu rządowym utorowały drogę do powstania obszarów rozwoju przemysłowego i innowacyjności, takich jak Dolina Lotnicza. Przykładowo, dzięki inwestycjom i współpracy z zagranicznym przemysłem lotnicznym, zakładom w Polsce udało się też utrzymać pozycję znaczącego gracza na rynku śmigłowców. Bardziej świadomie i dojrzale proces ten można przeprowadzić w segmencie samolotów bojowych, w którym Polska ma potencjał, by stać się ważnym partnerem dla wiodących krajów europejskich ze znaczącymi zdolnościami w sektorze lotniczym i obronnym.

Jak wskazywali paneliści międzynarodowe programy sektora aeronautycznego są siłą napędową przemysłu, ale także jednostek badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni. Mają one kluczowe znaczenie dla innowacji, ponieważ personel potrzebny w tej dziedzinie musi mieć zapewnione dobrze finansowane instytucje edukacyjne i badawcze. Jest to klasyczny przypadek sprzężenia zwrotnego, w którym przemysł wymaga wykształconych specjalistów, podczas gdy szkolnictwo wyższe potrzebuje zakładów przemysłowych, w których ich absolwenci mogą znaleźć dobrze płatną pracę o wysokiej wartości dodanej. Rozwój obydwu powinien być napędzany przez wydatki publiczne, które i tak są realizowane w formie zamówień wojskowych.

[1] The Economic Case for Investing in Europe’s Defence Industry, Europe Economics, September 2013.

21 stycznia 2021 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała seminarium online  pt. International Programs in Aeronautic Sector as a Source of Innovation and Economic Development. Wydarzenie poświęcone było współpracy międzynarodowej w dziedzinie przemysłu  lotniczego, wynikających z niej innowacji oraz ich wpływie na całość gospodarki. Wydarzenie odbyło się pod patronatem ambasad Włoch i Wielkiej Brytanii w Warszawie. 

W seminarium wzięli udział płk Andrea Truppo odpowiedzialny za międzynarodowe programy we włoskich siłach zbrojnych,  Michał Jasiak, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Prof. Robert Głębocki z Politechniki Warszawskiej oraz reprezentujący koncern Leonardo Costantino Panvini Rosati.

Seminarium zaczęło się od prezentacji płk Truppo, który wskazał, iż branża aeronautyczna jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, dostarczającym produkty o wysokiej wartości dodanej i zapewniającym wysoko wynagradzane miejsca pracy. Innowacje w aeronautyce mają ogromny wpływ na inne sektory gospodarki charakteryzując się jednocześnie silnym efektem mnożnikowym. Analizy przeprowadzone w branży lotniczej i obronnej (A&D) potwierdzają, że tylko same wydatki na badania i rozwój kształtują efekt mnożnikowy na poziomie od 12 do nawet 20[1] (1 mln euro zainwestowany w branżę A&D przynosi od 12 do nawet 20 mln euro wartości dodanej w pozostałych sektorach gospodarki).

Jak wskazał płk Truppo zamówienia publiczne realizowane w sektorze obronnym nie powinny być traktowane wyłącznie jako sposób na dostarczenie sprzętu i zdolności siłom zbrojnym, ale również jako jedno z kluczowych narzędzi polityki przemysłowej i gospodarczej państwa. Rządy, poprzez realizację dużych programów w branży aeronautycznej, zyskują potencjał do kierowania rozwojem przemysłowym kraju. Decydenci dbający o wzrost gospodarczy mają świadomość, że zamówienia wojskowe można i należy traktować nie jako koszt, lecz inwestycję. Współcześnie, nawet największe i najbogatsze państwa Europy nie są w stanie samodzielnie realizować dużych, wojskowych programów lotniczych. Kluczem do sukcesu danego programu, który miałby służyć zarówno zaspokajaniu potrzeb wojskowych, jak i zapewnianiu rozwoju przemysłowego oraz wzrostowi innowacyjności, jest połączenie własnych wysiłków i zasobów z potencjałem innych państw, które wyrażają chęć współpracy dla wspólnych korzyści wynikających z uczestnictwa w przedsięwzięciach międzynarodowych. Korzyści te, są tym większe teraz, gdy wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021-2027 przewidują znaczne kwoty na projekty badawczo-rozwojowe związane z obronnością, szczególnie w ramach wielomiliardowego Europejskiego Funduszu Obronnego.

Reprezentujący Leonardo Costantino Panvini Rosati omówił z kolei doświadczenia Włoch w budowaniu przemysłu lotniczego poczynając od licencyjnej produkcji mniej skomplikowanych systemów przez własne prostsze rozwiązania, współpracę międzynarodową w zakresie bardziej zaawansowanych konstrukcji  do obecnego poziomu. Z kolei Polscy paneliści, tj. reprezentujący gromadzącą polskie ośrodki badawcze Sieć Badawczą Łukasiewicz Michał Jasiak  oraz Prof. Robert Głębocki z Politechniki Warszawskiej omówili kondycję polskiego przemysłu lotniczego, ośrodków badawczych i uczelni technicznych w kwestii ich możliwości oraz potrzeby podjęcia współpracy z zagranicznymi podmiotami.

W czasie dyskusji panelowej dużo miejsca zajął temat współpracy międzynarodowej. Jak wskazywali paneliści istnieje wiele przykładów udanej współpracy w obszarze lotnictwa, jednak wszystkie miały dwa wspólne mianowniki: wolę rządów do inwestowania w badania i rozwój zamiast kupowania gotowych produktów; oraz brak obaw przed uczeniem się od podmiotów, które już posiadają pożądane zdolności oraz chętnie się nimi dzielą. Efektem udanej współpracy jest powstanie dobrze prosperujących, rozpoznawalnych na całym świecie firm: Leonardo we Włoszech, CASA (Airbus) w Hiszpanii, czy Embraer w Brazylii. Równie łatwo o przykłady jeśli chodzi o udane programy międzynarodowe: Panavia Tornado, czy Eurofighter Typhoon. Dziś podobną ścieżkę wybrało kilka państw Europy w postaci programów rozwojowych samolotów 6. generacji Tempest i FCAS.

Również w Polsce mieliśmy sytuacje, kiedy to decyzje na szczeblu rządowym utorowały drogę do powstania obszarów rozwoju przemysłowego i innowacyjności, takich jak Dolina Lotnicza. Przykładowo, dzięki inwestycjom i współpracy z zagranicznym przemysłem lotnicznym, zakładom w Polsce udało się też utrzymać pozycję znaczącego gracza na rynku śmigłowców. Bardziej świadomie i dojrzale proces ten można przeprowadzić w segmencie samolotów bojowych, w którym Polska ma potencjał, by stać się ważnym partnerem dla wiodących krajów europejskich ze znaczącymi zdolnościami w sektorze lotniczym i obronnym.

Jak wskazywali paneliści międzynarodowe programy sektora aeronautycznego są siłą napędową przemysłu, ale także jednostek badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni. Mają one kluczowe znaczenie dla innowacji, ponieważ personel potrzebny w tej dziedzinie musi mieć zapewnione dobrze finansowane instytucje edukacyjne i badawcze. Jest to klasyczny przypadek sprzężenia zwrotnego, w którym przemysł wymaga wykształconych specjalistów, podczas gdy szkolnictwo wyższe potrzebuje zakładów przemysłowych, w których ich absolwenci mogą znaleźć dobrze płatną pracę o wysokiej wartości dodanej. Rozwój obydwu powinien być napędzany przez wydatki publiczne, które i tak są realizowane w formie zamówień wojskowych.

[1] The Economic Case for Investing in Europe’s Defence Industry, Europe Economics, September 2013.