20180426_132423

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Specyfika działań w obrębie Morza Bałtyckiego i priorytety rozwojowe Marynarki Wojennej – dyskusja ekspercka w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 7 maja, 2018

20180426_132423

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Specyfika działań w obrębie Morza Bałtyckiego i priorytety rozwojowe Marynarki Wojennej – dyskusja ekspercka w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 7 maja, 2018

Zadania stawiane przed Marynarką Wojenną RP, specyfika płytkiego i śródlągowego akwenu, jakim jest Morze Bałtyckie, a także uwarunkowania wynikające z tych czynników były tematami debaty zorganizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Istotnym elementem seminarium był wykład profesora Milana Vego, wykładowcy amerykańskiego Naval War College. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, eksperci Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, dziennikarze specjalizujący się w tematyce obronności, a także emerytowani starsi oficerowie Marynarki Wojennej RP.

Profesor Vego specjalizuje się w specyfice konfliktów morskich, toczonych na płytkich i śródlądowych morzach, do których zalicza się Bałtyk. W trakcie swojego wykładu profesor Vego przybliżył uczestnikom charakterystykę ogólną działań morskich na Bałtyku, jak i konkretne aspekty prowadzenia działań wojennych na tego rodzaju akwenach, takie jak rola lotnictwa czy specyfika działania okrętów podwodnych. Po zakończeniu wykładu Prof. Vego głos zabrali przedstawiciele BBN, a jednocześnie współtwórcy Koncepcji Morskiej RP. W zamierzeniu jej autorów, Koncepcja Morska ma reprezentować holistyczne i wielowymiarowe podejście do roli pełnionej przez MW jako gwaranta interesów morskich Rzeczpospolitej, a w konsekwencji nie ograniczać się jedynie do prowadzenia działań na Bałtyku, ale również – chociaż w ograniczonym stopniu – ma wypełniać zadania na akwenach oddalonych od granicy Polski, takich jak ochrona szlaków komunikacyjnych, patrolowanie wód międzynarodowych, lub też uczestnictwo w operacjach pokojowych.
Wypowiedzi ekspertów stały się przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeb i możliwości MW, zarówno pod względem priorytetów modernizacyjnych i strategii rozwoju, a także działania polskiej Marynarki Wojennej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Zadania stawiane przed Marynarką Wojenną RP, specyfika płytkiego i śródlągowego akwenu, jakim jest Morze Bałtyckie, a także uwarunkowania wynikające z tych czynników były tematami debaty zorganizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Istotnym elementem seminarium był wykład profesora Milana Vego, wykładowcy amerykańskiego Naval War College. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, eksperci Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, dziennikarze specjalizujący się w tematyce obronności, a także emerytowani starsi oficerowie Marynarki Wojennej RP.

Profesor Vego specjalizuje się w specyfice konfliktów morskich, toczonych na płytkich i śródlądowych morzach, do których zalicza się Bałtyk. W trakcie swojego wykładu profesor Vego przybliżył uczestnikom charakterystykę ogólną działań morskich na Bałtyku, jak i konkretne aspekty prowadzenia działań wojennych na tego rodzaju akwenach, takie jak rola lotnictwa czy specyfika działania okrętów podwodnych. Po zakończeniu wykładu Prof. Vego głos zabrali przedstawiciele BBN, a jednocześnie współtwórcy Koncepcji Morskiej RP. W zamierzeniu jej autorów, Koncepcja Morska ma reprezentować holistyczne i wielowymiarowe podejście do roli pełnionej przez MW jako gwaranta interesów morskich Rzeczpospolitej, a w konsekwencji nie ograniczać się jedynie do prowadzenia działań na Bałtyku, ale również – chociaż w ograniczonym stopniu – ma wypełniać zadania na akwenach oddalonych od granicy Polski, takich jak ochrona szlaków komunikacyjnych, patrolowanie wód międzynarodowych, lub też uczestnictwo w operacjach pokojowych.
Wypowiedzi ekspertów stały się przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeb i możliwości MW, zarówno pod względem priorytetów modernizacyjnych i strategii rozwoju, a także działania polskiej Marynarki Wojennej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.