Bez tytułu

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie dyplomatyczne WIIS w Ambasadzie Kanady

Opublikowano: 14 maja, 2018

Bez tytułu

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie dyplomatyczne WIIS w Ambasadzie Kanady

Opublikowano: 14 maja, 2018

W dniu 10 maja br. odbyło się pierwsze wydarzenie w formacie Spotkania Dyplomatycznego Women in International Security (WIIS) Poland w Ambasadzie Kanady. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Podpułkownik Beata Targońska i Major Joanna Jaworska z Rady do Spraw Kobiet Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Major Andrew Straatsma i Major Rhea MacLean, Gender Advisor wobec Dowódcy Task Force Latvia z misji Kanady na Łotwie w ramach Enhanced Forward Presence NATO.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat roli kobiet w służbach mundurowych Polski i Kanady oraz wymiany doświadczeń z zakresu służby kobiet na misjach zagranicznych.
Chargé d’affaires Ambasady Kanady Jeremy Wallace podkreślił, że udział kobiet we wszystkich elementach życia publicznego jest wyjątkowo istotny – zaangażowanie kobiet w procesy pokojowe prowadzi do trwalszego pokoju, a ich udział w sektorze bezpieczeństwa jest istotnym wkładem w bezpieczeństwo nas wszystkich. Przewodnicząca Rady ds. Kobiet Podpułkownik Beata Targońska wskazała na znaczący postęp, jaki dokonał się w służbie wojskowej kobiet w Siłach Zbrojnych RP w ostatnich latach. Podkreśliła również, że Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak docenia rolę kobiet żołnierzy i jest otwarty na dialog oraz dalsze działania, które mają działać na korzyść pozycji i możliwości pań w służbach mundurowych. Major Rhea MacLean, Gender Advisor wobec Dowódcy Task Force Latvia wspomniała, że największym wyzwaniem obecnym w jej pracy jest uświadamianie różnorodnych skutków przepisów oraz rozporządzeń, które w różny sposób dotykają żołnierzy zależnie od ich płci.
Uczestnicy spotkania mieli okazję do dyskusji na temat rosnącego zaangażowania kobiet w służby mundurowe i wskazania ważnych z ich perspektywy elementów służby, takich jak możliwość awansu na stanowiska dowódcze, udział kobiet w edukacji wojskowej oraz udział kobiet w misjach zagranicznych.

W dniu 10 maja br. odbyło się pierwsze wydarzenie w formacie Spotkania Dyplomatycznego Women in International Security (WIIS) Poland w Ambasadzie Kanady. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Podpułkownik Beata Targońska i Major Joanna Jaworska z Rady do Spraw Kobiet Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Major Andrew Straatsma i Major Rhea MacLean, Gender Advisor wobec Dowódcy Task Force Latvia z misji Kanady na Łotwie w ramach Enhanced Forward Presence NATO.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat roli kobiet w służbach mundurowych Polski i Kanady oraz wymiany doświadczeń z zakresu służby kobiet na misjach zagranicznych.
Chargé d’affaires Ambasady Kanady Jeremy Wallace podkreślił, że udział kobiet we wszystkich elementach życia publicznego jest wyjątkowo istotny – zaangażowanie kobiet w procesy pokojowe prowadzi do trwalszego pokoju, a ich udział w sektorze bezpieczeństwa jest istotnym wkładem w bezpieczeństwo nas wszystkich. Przewodnicząca Rady ds. Kobiet Podpułkownik Beata Targońska wskazała na znaczący postęp, jaki dokonał się w służbie wojskowej kobiet w Siłach Zbrojnych RP w ostatnich latach. Podkreśliła również, że Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak docenia rolę kobiet żołnierzy i jest otwarty na dialog oraz dalsze działania, które mają działać na korzyść pozycji i możliwości pań w służbach mundurowych. Major Rhea MacLean, Gender Advisor wobec Dowódcy Task Force Latvia wspomniała, że największym wyzwaniem obecnym w jej pracy jest uświadamianie różnorodnych skutków przepisów oraz rozporządzeń, które w różny sposób dotykają żołnierzy zależnie od ich płci.
Uczestnicy spotkania mieli okazję do dyskusji na temat rosnącego zaangażowania kobiet w służby mundurowe i wskazania ważnych z ich perspektywy elementów służby, takich jak możliwość awansu na stanowiska dowódcze, udział kobiet w edukacji wojskowej oraz udział kobiet w misjach zagranicznych.