Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie eksperckie w FKP pt. Strategiczne Obszary Cyberbezpieczeństwa RP

Opublikowano: 28 maja, 2014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie eksperckie w FKP pt. Strategiczne Obszary Cyberbezpieczeństwa RP

Opublikowano: 28 maja, 2014

Rola organizacji pozarządowych i sektora prywatnego w tworzeniu strategii cyberbezpieczeństwa RP była m.in. tematem pierwszego z cyklu spotkań eksperckich o bezpieczeństwie cybernetycznym Polski, które odbyło się 25 maja 2014 r. w siedzibie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

W czasie spotkania uczestnicy podjęli się określenia obszarów partycypacji społecznej w procesie tworzenia wytycznych dla systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Eksperci dyskutowali również o tym czy możliwe jest pogodzenie praw jednostki z koniecznym poziomem kontroli zapewniającym bezpieczeństwo społeczne. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ośrodków akademickich oraz sektora prywatnego.

Spotkanie rozpoczyna cykl, w którym eksperci będą dyskutować o konkretnych problemach w sferze prawnej oraz technologicznych wyzwaniach związanych z cyberbezpieczeństwem. Celem tej formuły dialogu jest wymiana doświadczeń między administracją państwową, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami sektora prywatnego oraz wypracowanie rekomendacji odnośnie systemu cyberbezpieczeństwa RP.

Rola organizacji pozarządowych i sektora prywatnego w tworzeniu strategii cyberbezpieczeństwa RP była m.in. tematem pierwszego z cyklu spotkań eksperckich o bezpieczeństwie cybernetycznym Polski, które odbyło się 25 maja 2014 r. w siedzibie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

W czasie spotkania uczestnicy podjęli się określenia obszarów partycypacji społecznej w procesie tworzenia wytycznych dla systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Eksperci dyskutowali również o tym czy możliwe jest pogodzenie praw jednostki z koniecznym poziomem kontroli zapewniającym bezpieczeństwo społeczne. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ośrodków akademickich oraz sektora prywatnego.

Spotkanie rozpoczyna cykl, w którym eksperci będą dyskutować o konkretnych problemach w sferze prawnej oraz technologicznych wyzwaniach związanych z cyberbezpieczeństwem. Celem tej formuły dialogu jest wymiana doświadczeń między administracją państwową, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami sektora prywatnego oraz wypracowanie rekomendacji odnośnie systemu cyberbezpieczeństwa RP.